21.09.2018

Käyttäjätunnus ja käyttäjätunnuksen hankkiminen

Tässä on lyhyet ohjeet JY:n käyttäjätunnuksesta sekä sen hakemisesta.