02.03.2017

Miksi kaikkia kursseja ei ole Korpissa?

Jyväskylän yliopiston ainelaitoksia ei edellytetä käyttämään Korppi-järjestelmää. Jos kaipaamasi kurssi puuttuu Korpin valikoimasta, ota yhteyttä kurssin opettajaan ja vastaavaan ainelaitokseen ja pyydä heitä laittamaan kurssi(t) Korppiin.