06.09.2018

Ohjeita synkronoinnin käyttämiseen

Ohjeen Google-kalenterin ja muiden ulkoisten kalenterien väliseen tiedonsiirtoon löydät täältä.

Yleistä

Korpin synkronointi on rakennettu sync4j-nimisen synkronointimoottorin päälle. Moottori toteuttaa SyncML -protokollan palvelimen. Tapahtumien tiedot välitetään Korpissa iCalendar -muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että kakki laitteet, jotka osaavat synkronoida SyncML-protokollalla ja lähettävät tapahtumansa iCalendar-muodossa, voivat synkronoida kalenterinsa Korpin kalenterin kanssa.

Voidaksesi synkronoida kalenterin Korpin kanssa tarvitset ainakin yhden synkronointi käyttäjän. Tämä luodaan synkronointi-sivulla seuraavasti.

  1. Valitse 'lisää synkronointikäyttäjä'
  2. Kirjoita käyttäjän nimi
  3. Kun käyttäjänimi on hyväksytty anna käyttäjälle salasana.

Laitteen luominen

Synkronointijärjestelmä osaa luoda sinulle uuden laitteen automaattisesti, kunhan vain otat yhteyden laitteellasi synkronointipalvelimeen oikealla käyttäjätunnus/salasana-parilla. Turvallisuussyistä laite on aktivoitava Korpin kautta ennen kuin varsinainen synkronointi on mahdollista.

Synkronointilaite vaatii todennäköisesti ainakin seuraavat tiedot:

Palvelin https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/sync salattu yhteys (portti 443)
Käyttäjätunnus Juuri luomasi käyttäjätunnus
Salasana Juuri luomasi käyttäjätunnuksen salasana
Etäkalenterin nimi cal
Palvelintunnus funambol

Laitteella saattaa olla mahdollisuus valita mitä tietoja synkronoidaan, Korppi tukee ainoastaan kalenterin synkronointia. Lisätietoa synkronoinnista löytyy Korpin Wikista, johon on myös kerätty ohjeita miten synkronoinnin saa toimimaan eri laitteilla.

Nyt olet valmis ensimmäiseen yritykseen, joka luo synkronointilaitteen korppiin. Eli laitat laitteesi synkronoimaan annetuilla tiedoilla. Ensimmäinen yritys hylätään turvallisuussyistä ja sinulle juuri luotu laite on ei-aktiivisessa tilassa. Ei-aktiivinen tarkoittaa, että laitetta ei voi käyttää synkronointiin. Jos kaikki on mennyt tähän mennessä oikein, sinulla on uusi laite synkronointi-sivulla.

Jos laite ei ole ilmestynyt sivulle, olet luultavasti antanut jotkin tiedoista väärin laitteellesi. Jos laite ilmoittaa "authorization failed", "ei oikeutta" tai muuta samantapaista, niin olet mitä luultavimmin kirjoittanut käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan väärin. Muista kuitenkin, että ensimmäinen synkronointi ilmoittaa samoin vaikka kaikki menisikin hyvin. Tämä ilmoitus on ongelma vain, jos et saa uutta laitetta näkymään synkronointi-sivulla. Jos laite ei taas saa yhteyttä palvelimeen on kalenterin nimi tai palvelimen osoite kirjoitettu mitä luultavimmin väärin.

Laitteen aktivointi

Luotu laite aktivoidaan varsinaista synkronointia varten synkronointi-sivulta seuraavasti:

  1. Valitse uuden laitteen vierestä 'Muokkaa' -linkki.
  2. Laita ruksi aktiivinen kohtaan.
  3. Tallenna.

Laitteen asetuksista kannattaa asettaa laitteelle myös helpommin muistettava nimi. Jotta synkronointi onnistuisi, myös muiden asetusten on oltava kohdallaan. Pahimmassa tapauksessa oikeita asetuksia ei saada selville kuin kokeilemalla.

Tiedossa olevat rajoitteet

Toistuvat tapahtumat

Korpin tapahtumienhallinnan toteutuksesta johtuen laitteilla luodut toistuvat tapahtumat välittyvät Korppiin yksittäisenä tapahtumana. Tämä johtuu siitä, että Korpissa tapahtumat ovat aina yksittäisiä tapahtumia, kun taas laitteessa suurikin määrä toistuva tapahtumia esitetään yleensä yhdellä tai korkeintaan muutamalla tapahtumalla.

Lisäksi ainakin joissakin tilanteissa toistuvat tapahtumat Korppiin tuotavassa datassa voivat aiheuttaa poikkeustilanteen, joka estää tapahtumien siirtymisen kokonaan.

Tapahtumat, jotka sisältävät varauksen.

Synkronointi ei anna muuttaa tapahtumien aikaa varauksen ajan ulkopuolelle. Eli käytännössä tapahtumaa, johon liittyy varaus saa lyhentää alkuperäisestä kestostaan, mutta ei pidentää tai siirtää. Jos ajan muutos ei pysy varauksen sisällä tehdään tapahtumasta Korpiin konflikti, joka on käsiteltävä erikseen.

Ryhmätapahtumat

Jos sinulla on oikeus tapahtuman ryhmään voit synkronoinnin kautta tehdä tapahtumalle kaikki muut toimenpiteet paitsi poiston. Poistosta seuraa konflikti. Näin toimitaan, jotta ryhmätapahtumia ei vahingossa tulisi poistettua synkronoinnin kautta.

Tapahtumia joihin ei ole oikeutta ei myöskään voi mitenkään muokata synkronoinnin kautta. Kaikki muutokset kumotaan synkronoitaessa. Tällaisen tapahtuman poistaminen on kuitenkin mahdollista. Tällöin tapahtuma merkitään "En osallistu"-luokkaan ja se katoaa kalenterista. Tapahtuman saa takaisin kalenteriin valitsemalla "Osallistun tapahtumaan"-kohdan tapahtuman tiedoista.