06.09.2018

eHOPS - oh­jaajan ohje

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan laatima suunnitelma opintojen tavoitteista ja tutkinnon suorittamisesta. Vanhojen opiskelijoiden eHOPSit ovat Korppi-järjestelmässä, uudet opiskelijat käyttävät SISUa eHOPSien tekoon. Korppi-vastaava voi syöttää tutkinto-ohjelmat ja opintokokonaisuudet sovellukseen, opiskelija voi suunnitella opintonsa, opintoneuvoja voi auttaa opiskelijaa opintosuunnitelman laatimisessa ja hyväksyjä voi hyväksyä opintosuunnitelman.