06.09.2018

eHOPS - opiskelijan ohje

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan laatima suunnitelma opintojen tavoitteista ja tutkinnon suorittamisesta. Sen tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. Korpin eHOPS-työkalulla opiskelija voi suunnitella opintonsa kokonaisuudessaan kurssitasolle asti. Opinnot voi myös aikatauluttaa ja niihin voi liittää perusteluja.
  1. Opintosuunnitelman luominen Tässä ohjeessa näytetään askeleittain kuinka uuden opintosuunnitelman luonti tapahtuu.
  2. Opintosuunnitelman muokkaus Opintosuunnitelman muokkaus tapahtuu muokkaus-välilehdellä.
  3. Opintojen aikatauluttaminen Opintosuunnitelman opintojaksoille sekä "tyhjille" (ei vielä suunniteltu sisältöä) kokonaisuuksille voit määritellä suunnitellut aloitus- ja lopetusajat. Tämä onnistuu joko Muokkaus- tai Aikataulutus-välilehdellä. Muokkausnäkymässä on helpointa määritellä aikoja yksitellen, aikataulutusnäkymässä taas voit aikatauluttaa useampia opintoja kerralla.
  4. Perustelujen lisäys Mille tahansa opintosuunnitelman elementille voi lisätä perusteluja. Perusteluja voi lisätä opiskelija ja yleensä myös ohjaaja.
  5. Kyselyt HOPSiin voi liittyä kysely tai kyselyitä eli ns. avoimen hopsin puoli, joka löytyy hopsin Kyselyt-välilehdeltä. Jos välilehti on tyhjä, ei kyselyitä ole liitetty.
  6. Opintosuunnitelman muuttaminen aktiiviseksi Käytössä oleva opintosuunnitelma kannattaa muuttaa aktiivinen-tilaan, jotta se erottuu mahdollisista muista opintosuunnitelmistasi. Ohjaaja voi hyväksyä vain aktiivinen-tilassa olevan opintosuunnitelman.
  7. Viestin lähettäminen ohjaajalle eHOPSin kautta voit lähettää viestin opintosuunnitelman ohjaajalle. Viestin voit lähettää joko sähköpostina tai Korpin ilmoitustaululle tai molempiin.
  8. Oikeudet ja suunnitelman kopiointi