10.02.2012

Osaamistavoitetaulukko

Osaamisen tasoa kuvaavat verbit ovat peräisin Bloomin taksonomiasta. Verbeille on löydettävissä useita alla lueteltuja vastineita.
1. Muistaa:
Järjestää, kerätä, määritellä, kuvata, löytää, tunnistaa, listata, muistaa, nimetä, esittää, lainata, palauttaa mieleen, toistaa, näyttää, kertoa.
2. Ymmärtää:
Muuttaa, luokitella, puolustaa, erotella, keskustella, arvioida, selittää, yleistää, paikantaa, ennustaa, raportoida, muotoilla uudelleen, valita, ratkaista, kääntää.
3. Soveltaa:
Soveltaa, laskea, muuttaa, valita, täydentää, rakentaa, kehittää, ottaa käytäntöön, tuottaa, suhteuttaa, käyttää.
4. Analysoida:
Analysoida, järjestää, hajottaa osiinsa, laskea, kategorioida, luokitella, verrata, yhdistää, asettaa vastakkain, kritisoida, kokeilla, kyseenalaistaa, testata.
5. Arvioida:
Kategorisoida, kerätä, yhdistää, yleistää, johtaa, tehdä, muokata, suunnitella, valmistaa, ehdottaa, järjestää uudelleen, kerrata, kirjoittaa uudelleen, summata.
6. Luoda:
Tehdä johtopäätös, arvostella, tulkita, oikeuttaa, mitata, ennustaa, suositella, tehdä ero, vakuuttaa, mitata.

Lähde: Näin asennat osaamistavoitteet opetussuunnitelmaasi- laaja oppimäärä. Walmiiksi Wiidessä Wuodessa - osaajaksi akateemisessa tutkinnossa -hanke (W5W2).