05.09.2018

Opinnäytteet

Opiskelija voi opinnäytepuolella ehdottaa aihetta opinnäytteeksi, aloittaa opinnäytteen suorituksen hyväksytystä aiheesta ja hakea vapaana olevia aiheita tai valmistuneita opinnäytteitä. Aloitettuaan opinnäytteen suorituksen opiskelija voi kirjata merkintöjä opinnäytteeseen.

Aiheen ehdottaminen

Opiskelija voi tehdä aihe-ehdotuksen (Opinnot -> Opinnäytteet -> Uusi aihe) oman laitoksensa linjoille. Aihe-ehdotuksesta annetaan nimi, kuvaus ja avainsanat sekä määrätään sen tyyppi ja linja. Aihe-ehdotuksia hyväksyvät linjojen vastaavat ohjaajat. Heille lähtee ehdotetusta aiheesta sähköpostiviesti, ja he voivat käydä hyväksymässä ehdotuksen varsinaiseksi aiheeksi.

Aihe-ehdotusta voivat muokata ehdotuksen tekijä ja kaikki ne, joilla on aiheen hyväksymisoikeus. Omaa, ehdotettua aihetta pääsee muokkaamaan niin kauan, kun sitä ei ole hyväksytty aiheeksi. Aihe-ehdotukset löytyvät tällöin paikasta Opinnot -> Opinnäytteet -> Aiheet -> Omat aihe-ehdotuksesi.

Opinnäytteen aloittaminen

Opiskelija voi aloittaa itsenäisenti opinnäytteen suoritusta sellaisista aiheista, jotka on asetettu vapaasti aloitettaviksi. Kaikki vapaat aiheet näkyvät sivulla Vapaat aiheet (Opinnot -> Opinnäytteet -> Vapaat aiheet).

Vapaiden aiheiden luettelosta päästään tarkempiin tietoihin klikkaamalla aiheen nimeä. Jos aihe on itsenäisesti aloitettavissa, näkyy sivulla painike Aloita opinnäytteen suoritus. Tällöin liityt opinnäytteeseen opiskelijaksi, mutta sinulla ei ole varsinaista suoritusoikeutta. Työn ohjaajaksi tulevat kaikki opinnäytteen linjaa vastaavat ohjaajat.

Ehdotetun aiheen hyväksyminen

Ellei aiheen ehdottajalla ole oikeutta hyväksyä omaa ehdotustaan aiheeksi, lähetetään aihe-ehdotuksesta tiedote kaikille niille henkilöille, joille on asetettu aiheen hyväksymisoikeus aiheelle asetetuilla linjoilla. Heillä on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä aihe. Kummassakin tapauksessa aiheen ehdottajalle lähetetään tieto päätöksestä.

Merkintöjen tekeminen: tapahtumat ja kyselyt

Opiskelija voi liittää opinnäytteeseen tapahtumia, joilla esimerkiksi kertoo ohjaajalle työnsä etenemisestä. Tapahtumia hallitaan erillisellä välilehdellä. Merkitsemiään tapahtumia voi myös myöhemmin muokata. Mikäli työn ohjaaja on määritellyt opinnäytteeseen kyselyitä, näytetään kyselyt opinnäytteen tekijälle. Kyselyihin voi vastata opinnäytteen pääsivulla, ja aiempia vastauksia voi myös muokata. Huomaa, että yhteen opinnäytteeseen voi liittyä useampia kyselyitä, jotka erotetaan toisistaan välilehtien avulla.

Haut

Haku -sivulla (Opinnot -> Opinnäytteet -> Haku) opiskelija voi hakea opinnäytteitä sanahaun, tekijän, tyypin tai linjan mukaan rajaamalla.