05.09.2018

Opintojaksovastaavuuksien asettaminen

Mistä on kysymys?

Vastaavuuden asettamissivulla voi liittää yhteen toisensa korvaavia opintojaksoja. Merkityt vastaavuudet otetaan huomioon opiskelijoiden HOPSeissa. Ominaisuus on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun opintojakson sisältö on pysynyt samana, mutta nimi tai koodi on muuttunut.

Sivun ylälaidassa olevassa valintalistassa näytetään valitun organisaation alta löytyvät korvaavuudet/vastaavuudet. Näytettäviä korvaavuuksia voi rajata myös hakusanan avulla.

Jatkossa samalla sivulla voi liittää myös opintokokonaisuuksia (Opintorakenteet > Opintokokonaisuudet -kohdasta löytyviä), mutta toistaiseksi voi liittää ainoastaan opintojaksoja.

Vastaavuuden lisäys

Vastaavuuden lisäys tapahtuu sivun alalaidassa, jossa on kaksi hakulaatikkoa. Vasemmanpuoleiseen hakulaatikkoon haetaan ns. alkuperäinen opintojakso ja oikeanpuoleiseen ns. vastaava/korvaava opintojakso. Alkuperäinen ja korvaava tulkitaan siten, että korvaavan kurssin suoritus riittää korvaamaan alkuperäisen kurssin. Hakutuloksista valitaan halutut ja painetaan Yhdistä-painiketta. Jos korvaavuus on kaksisuuntainen merkitään se ennen painikkeen painamista. Jos korvaavuus merkitään kaksisuuntaiseksi korvaa myöskin alkuperäisen kurssin suoritus korvaavan kurssin.

Sen sijaan, että valitsisi ainoastaan yhden alkuperäisen ja yhden korvaavan opintojakson, voi niitä valita myös useita. Voihan olla, että vanha opintojakso onkin jaettu kahdeksi uudeksi jaksoksi. Tällöin pitää merkitä, että nämä kaksi uutta opintojaksoa korvaavat yhden vanhan. Haku-laatikkoon voi kirjoittaa useamman hakusanan, pilkulla erotettuna. Esim. hakusana: itkp, tiep hakee kaikki opintojaksot, jonka koodi alkaa itkp (tai ITKP) tai jonka nimi sisältää merkkijonon itkp sekä opintojaksot, jonka koodi alkaa tiep tai jonka nimi sisältää merkkijonon tiep.

Vastaavuuden poistaminen

Vastaavuuden voi poistaa valitsemalla sen yläreunan vastaavuudet esittävästä listasta ja painamalla Poista-painiketta.