06.05.2019

Opintokokonaisuuden kokoaminen

Opiskelija voi lähettää Korpissa eHOPS-sovelluksen kautta opintokokonaisuuden kokoamispyynnön Korpissa määritellyille tarkastajille.

Toiminnon tarkoitus ja toimijat

Korpissa oleva opintokokonaisuuksien kokoamistoiminto on apuväline opintokokonaisuuksien kokoamiseksi opintorekisteriin. Prosessin toimijoita ovat opiskelija, tarkastaja ja hyväksyjä. Toiminto ei toistaiseksi ole avoimen yliopiston käytössä.

Opiskelija valitsee eHOPS-sovelluksen kautta opintokokonaisuuden alle valmiiksi ne suorittamansa kurssit, jotka hän haluaa kokonaisuuden alle koottavan ja lähettää kokoamispyynnön Korpissa määritellyille tarkastajille.

Tarkastaja käy kokonaisuuden läpi. Mikäli kokonaisuus ei ole vielä valmis koottavaksi (tarpeellisten kurssien suorituksia puuttuu), voi tarkastaja palauttaa kokonaisuuden opiskelijalle. Mikäli kokonaisuudessa on jotain korjattavaa, voi tarkastaja muokata kurssilistaa poistaen siitä kursseja tai lisäten siihen opiskelijan suorittamia kursseja. Tarkastaja voi myös muokata kokonaisuuden arvolausetta. Kun kokonaisuus on valmis koottavaksi, tarkastaja merkitsee kurssilistan, kokonaisuuden laajuuden sekä arvolauseen hyväksytyiksi ja lähettää kokonaisuuden eteenpäin hyväksyjälle.

Hyväksyjä käy myös kokonaisuuden läpi. Hän voi muokata sitä samoin kuin tarkastajakin tai palauttaa sen takaisin tarkastajalle/opiskelijalle. Lopulta hyväksyjä lähettää opintokokonaisuuden suorituksen opintorekisteriin.

Prosessi voi olla myös yksinkertaisempi siten, että tarkastaja ja hyväksyjä ovat sama henkilö, jolloin hyväksyjä saa suoraan opiskelijan pyynnön, tarkastaa kokonaisuuden, tekee siihen tarvittavat muutokset ja lähettää sen opintorekisteriin.

Opintokokonaisuuden kokoamisen prosessi

Kuva 1. Opintokokonaisuuden kokoamisen prosessi.

Kokonaisuuden lähettäminen koottavaksi

Opiskelija muokkaa opintokokonaisuuden sisällön Korpin eHOPS-toiminnolla opintosuunnitelmaansa sellaiseksi, millaisena hän sen haluaa opintorekisteriin koottavan. Kun vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuden verran kursseja on suoritettu ja jos opintokokonaisuuden kokoamistoiminto on kyseisellä laitoksella käytössä, ilmestyy eHOPSin rakennenäkymään opintokokonaisuuden nimen viereen Lähetä koottavaksi -linkki (ks. kuva 2). Linkkiä klikkaamalla pääsee lähettämään kyseisen kokonaisuuden koottavaksi.

Linkistä pääsee sivulle, jossa näytetään vielä kurssilista, joka kokonaisuuden alle on valittu koottavaksi sekä alempana sivulla näkyvät kokonaisuuden laajuus, suorituspäivä ja arvolause (ks. kuva 3). Mikäli kurssilistaa haluaa muokata, täytyy palata opintosuunnitelman muokkaukseen. Mikäli kokonaisuus halutaan lähettää koottavaksi, voi ensin Viesti tarkastajalle -kohtaan kirjoittaa viestin, jonka haluaa tarkastajalle kokonaisuuteen liittyen välittää, sen jälkeen tulee painaa Lähetä koottavaksi -painiketta. Kun opintokokonaisuus on tarkastettavana, ei sitä pääse lähettämään uudestaan koottavaksi. Kun opintokokonaisuus lähetetään opintorekisteriin, tulee opiskelijalle ilmoitus sekä sähköpostiin että Korpin ilmoitustaululle. Kokonaisuuden kokoamisen tilannetta voi seurata myös Opinnot > Opintokokonaisuudet -sivun kautta.

Lähetä koottavaksi -linkki opintosuunnitelmassa

Kuva 2. eHOPSin rakennenäkymä, jossa näkyy Lähetä koottavaksi -linkki.

Opintokokonaisuuden lähettäminen koottavaksi

Kuva 3. Opintokokonaisuuden lähettäminen koottavaksi