06.09.2018

Salivarauksiin liittyvät käsitteet, roolit ja oikeudet

Salivarauksiin liittyy erilaisia käsitteitä, rooleja ja oikeuksia, jotka on hyvä tietää. Salivarauksiin liittyy viisi eri oikeustasoa.

  • Varauspyyntö-oikeus: Varauspyyntöihin oikeutetulla henkilöllä on oikeus tehdä salivarauspyyntöjä pääsääntöisesti kaikkiin saleihin. Oikeutettuja ovat kaikki käyttäjätasoltaan opettajat tai ylemmät sekä kaikki yliopiston henkilökuntaryhmiin liitetyt. Pyyntö-oikeus voi olla annettu saliin myös erikseen määrätyille käyttäjille tai ryhmille. Mikäli olet yliopiston henkilökuntaa, mutta sinulla ei näytä olevan varauspyyntöoikeutta, ota yhteyttä oman organisaatiosi Korppi-vastaavaan.
  • Varaus-oikeus: Henkilö, jolla on oikeus tehdä erikseen määriteltyihin saleihin suoraan varauksia. Varausta ei tarvitse enää erikseen vahvistaa.
  • Varauksen poisto-oikeus: Henkilö, joka voi tehdä varauksia saliin, ja jolla on myös oikeus poistaa toisten tekemiä pyyntöjä tai varauksia salista. Hän ei kuitenkaan ole salin varsinainen vahvistaja.
  • Vahvistus-oikeus: Henkilö, jolle varauspyynnöt tulevat vahvistettavaksi. Hän voi valita kenen varaukset hyväksytään. Vahvistusoikeutettuja ovat erikseen määriteltävät henkilöt.
  • Päävahvistaja: Päävahvistajalla on vahvistusoikeuksien lisäksi oikeus poistaa myös muiden (varaus-oikeutettujen) tekemiä varauksia.

Laitoksen kannattaa tarkkaan harkita, kuka on se (vahvistus-oikeutettu) joka käsittelee laitoksen ulkopuolisten pyyntöjä. On myös syytä harkita huolellisesti, kuka (jos kukaan) on päävahvistaja. Poisto-oikeutetuille liittyy myös suuri vastuu oikeudellisuuden säilyttämisestä.

Oikeudet taulukkomuodossa:pyytäjävaraajapoistajavahvistajapäävahvistaja
voi tehdä saliin varauspyynnön x x x x x
voi tehdä saliin suoran varauksen x x x x
voi poistaa saliin tehdyn pyynnön tai varauksen x x
voi vahvistaa tehdyn pyynnön x x

Oikeudet kohdistuvat saliryhmään, jossa henkilölle on kyseinen oikeus annettu. Saliryhmällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi tietyn rakennuksen saleja (esim. Agoran salit) tai ensisijaisesti tietyn laitoksen käyttöön osoitettuja saleja (esim. fysiikan salit). Näiden lisäksi jokaisella on oikeus poistaa tekemänsä varauspyyntö, varaus tai vahvistettu varaus. Tämä koskee myös sihteerejä, jotka ovat tehneet tapahtuman alun perin kurssille, ryhmälle tai toiselle henkilölle.