05.09.2018

Tilojen hinnoittelu

Tilojen hinnoitteluperiaatteet

Jyväskylän yliopiston hallituksen päätöksen mukaisesti Korpin tilavarausjärjestelmässä olevien tilojen käyttö muuttuu
maksulliseksi 1.9.2016 alkaen, jolloin varattavissa olevien tilojen kustannusvastuu siirtyy yksiköille.

Varausjärjestelmässä olevat tilat on hinnoiteltu ja jokainen tilankäyttökustannus veloitetaan joko sisäisesti tai laskutetaan ulkopuoliselta tilan käyttäjältä. Uudessa hinnoittelussa salien hinnat jaetaan prime ja non-prime aikoihin, joissa prime-hinnat ovat kalliimpia. Tilankäyttökustannus (varauksen hinta) näytetään varauksen tai varauspyynnön tekijälle.