19.10.2018

Koulutukset, hakukohteet ja valintaperusteet

Opetussuunnittelu-osion Koulutukset-alaosiossa ylläpidetään sekä tutkintoon johtavien että tutkintoon johtamattomien koulutusten tietoja. Koulutukset-osiossa hallinnoidaan myös hakukohteita ja niiden valintaperusteita.

Opetussuunnittelu-osion Koulutukset-alaosiossa ylläpidetään sekä tutkintoon johtavien että tutkintoon johtamattomien koulutusten tietoja. Koulutukset-osiossa hallinnoidaan myös hakukohteita ja niiden valintaperusteita.

Syksystä 2018 eteenpäin on tarkoitus siirtää opiskelijahakuja varten kaikki perustutkintotasoisten koulutusten ja hakukohteiden tiedot KOVSista Opintopolkuun. Siirto tulee tehdä molempien osalta erikseen (eli esim. koulutuksen tietojen siirron mukana ei automaattisesti siirry hakukohteiden tietoja). Suomenkielisiin kenttiin tallennetut tiedot siirretään Opintopolun suomenkieliseen kieliversioon ja englanninkielisiin kenttiin tallennetut tiedot englanninkieliseen kieliversioon. Ne kentät, joiden nimen perässä on linkitysmerkki.PNGmerkki, on linkitetty vastaaviin Opintopolun sisältökenttiin eli käytännössä vain kyseisiin kannattaa kirjoittaa julkaistavaa sisältöä. Muihin kenttiin kirjoitetut tiedot eivät siirry Opintopolkuun eivätkä tällä hetkellä tule lainkaan näkyviin julkisesti. Muita kenttiä voi toki halutessaan silti hyödyntää tarvittaessa esim. valintaperusteiden valmistelussa. 

Koulutukset

Koulutuslistaus ja listauksen suodatus

 • Koulutukset-osion etusivulla näytetään listattuna kaikki järjestelmään tallennetut koulutukset koulutustyypin mukaan jaoteltuina.
  • HUOM! Toistaiseksi KOVS-järjestelmään on tallennettu vain JY:n tutkintoon johtavat koulutukset.
 • Listausta voi suodattaa hakuehdoilla eli hakemalla esim. tietyn tiedekunnan koulutukset (Yksikkö-kenttä) tai koulutuksittain kirjoittamalla koulutuksen nimen tai sen osan Nimi-kenttään.
koulutuslistaus.PNG
 • Koulutuslistauksen voi tulostaa Tulosta koulutuslistaus -painikkeesta. Tämä toiminto tulostaa vain listan koulutuksista ja varsinaisten koulutusten sisältöjen tulostus tapahtuu muualta. HUOM! Tulostus ei toistaiseksi ole mahdollista!

Koulutuksen tietojen tallennus ja ylläpito

 • HUOM! Koulutukset lisätään KOVS-järjestelmään keskitetysti. Älä lisää itse KOVS-järjestelmään uusia koulutuksia äläkä muokkaa olemassa olevien koulutusten perus-, vastuunjako-, ohjauksen ala- ja rakennetietoja. Mikäli koulutuksissa tai niiden em. tiedoissa on mielestäsi puutteita tai virheitä, ota yhteyttä: 

Perustiedot

Koulutuksen perustietoja ylläpidetään keskitetysti. Mikäli tiedoissa on mielestäsi puutteita tai virheitä, ota yhteyttä: 

Sisältökuvaukset

Tallenna Sisältökuvaukset-välilehdelle koulutuksen sisältökuvaukset. Kuvausten muokkaustilaan pääset painamalla Muokkaa-painiketta.

koulutuksen sisältökuvaus.PNG

Muokkaus-tilassa muista tallentaa tekemäsi muutokset painamalla oikeassa alareunassa näkyvää Tallenna-painiketta. 

Tulosta koulutuksen kuvaus -painikkeesta voit tulostaa kaikki koulutuksen tiedot (myös perustiedot tulostuvat mukaan). HUOM! Tulostus ei toistaiseksi ole mahdollista!

Vastuunjako ja ohjauksen alat

Koulutuksen vastuunjako- ja ohjauksen alatietoja ylläpidetään keskitetysti. Mikäli tiedoissa on mielestäsi puutteita tai virheitä, ota yhteyttä: 

Rakenne 

Koulutuksen rakennetietoja ja opiskeluoikeuksien kohteita ylläpidetään keskitetysti. Mikäli tiedoissa on mielestäsi puutteita tai virheitä, ota yhteyttä: 

Koulutuksen hyväksyminen

Koulutuksen tarkistus ja hyväksyntä -välilehdellä voi:

 • Muuttaa koulutuksen tilaa. Koulutusten tilatietoa ylläpidetään keskitetysti ja kaikki koulutukset on tallennettu tilaan Hyväksytty.
 • Siirtää koulutuksen tiedot Opintopolku-järjestelmään (Siirrä/päivitä Opintopolkuun -painike). Kun olet päivittänyt koulutuksen tiedot valmiiksi ja ne voidaan siirtää Opintopolkuun julkaistaviksi, tee siirto em. painikkeesta. Siirroista jää lokitieto sivun alareunaan Siirrot Opintopolkuun -otsikon alle. 
koulutuksen tarkistus ja hyväksyntä.PNG
 • Tee tarkistus –toiminto ei ole käytössä.

Hakukohteet ja valintaperusteet

Hakukohteet ja valintaperusteet -välilehdellä hallinnoidaan koulutuksen hakukohteita ja niiden valintaperusteita.

 • Hakukohdelistausta voi suodattaa käytössä olevilla hakuehdoilla eli suodattamalla hakutuloksiksi esim. tietyn tyyppiset haut.
hakukohteet ja valintaperusteet.PNG
 • Rastittamalla valittujen hakukohteiden valintaperusteet ne voi tulostaa hakukohdelistauksen yläpuolella, ruudun oikeassa laidassa olevasta  Tulosta...-painikkeesta. tulostus.PNG

 

Uuden hakukohteen lisääminen koulutukselle

 • Tehdään keskitetysti hakijapalveluissa

Hakukohteen perustietojen muokkaus

 • Klikkaa Hakukohteet ja valintaperusteet -välilehdellä hakukohteen nimeä.
 • Klikkaa Muokkaa perustietoja -painiketta.
 • Tee haluamasi muutokset ja tallenna.

Valintaperusteiden tallentaminen

Hakukohteelle pääsee tallentamaan valintaperusteet joko

 • klikkaamalla Hakukohteet ja valintaperusteet -välilehdellä hakukohteen nimeä ja tämän jälkeen Muokkaa valintaperusteita -painiketta TAI
 • klikkaamalla Hakukohteet ja valintaperusteet -välilehdellä hakukohdekohtaisen rivin oikeassa laidassa olevaa nuolipainiketta ja valitsemalla Muokkaa valintaperusteita.
valintaperusteiden muokkaus.PNG

 

Huomioitavaa valintakokeen tietojen tallentamisesta: 

Valintakokeen aika ja Valintakokeen sijainti -kentistä ei ole tiedonsiirtoa Opintopolun vastaaviin kenttiin. Valintakokeen nimi ja Valintakokeen kuvaus -kentistä sen sijaan on. Suositus on, että kaikki valintakoetta/-kokeita koskevat tiedot (aika, paikka, kuvaus) tallennettaisiin Valintakokeen nimi ja Valintakokeen kuvaus -kenttiin, jolloin tiedot siirtyisivät siitä Opintopolun vastaaviin kenttiin. Tällöin tulee muistaa, että Opintopolun Valintakokeen aika ja Valintakokeen sijainti -kentistä tulee tyhjentää mahdolliset edelliseltä hakukierrokselta kopioituneet tiedot (tämä tarvitsee tehdä vain kerran, siirryttäessä käyttämään valintakokeita koskevien tietojen siirtoa KOVSista).

Mikäli hakukohteessa ei ole lainkaan valintakoetta ja tämän haluaa kirjata näkyviin, se tulee kirjata Valintakokeen nimi -kenttään. Toisin sanoen tiedonsiirto Opintopolkuun ei onnistu, mikäli Valintakokeen kuvaus -kentässä on tekstisisältöä ja Valintakokeen nimi -kentässä ei.

Mallipohjat

Valintaperusteet on mahdollista tallentaa kokonaisuudessaan käsin jokaiseen hakukohteeseen. Osan kentistä voi kuitenkin kopioida valmiiksi tehdyistä mallipohjista. Mallipohjia ylläpidetään toistaiseksi hakijapalveluissa, joten muutos- tai lisäystarpeista voi siis viestiä osoitteeseen hakijapalvelut@jyu.fi. Tällä hetkellä käytössä on seuraavat mallipohjat:

1. Yksilölliset järjestelyt (tarkoitus sisällyttää Valintakokeen kuvaus -kentän tietoihin)

2. SORA-lainsäädäntö

3. Lisätietoa hakemisesta

4. Liitteet kandidaatti- ja maisteriohjelmaan

Mallipohjien 1. ja 2. käyttöä suositellaan kaikissa niissä hakukohteissa, joissa kyseisen mallipohjan tieto on relevanttia. Mallipohjan 3. käyttöä suositellaan kaikissa hakukohteissa ja mallipohjan 4. käyttöä kaikissa kandidaatti- ja maisteriohjelmissa. Niissä kandidaatti- ja maisteriohjelmissa, joissa on avoimen väylä samassa hakukohteessa,  voi tehdä niin, että kopioi (ei linkitä) 4. mallipohjan tiedot yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavien liitteiden osalta ja täydentää niitä avoimen väylän liitteitä koskevilla tiedoilla. 

Mallipohjan käyttäminen hakukohteen valintaperusteissa

 • Suositeltava tapa mallipohjatekstien tuomiseen on mennä valintaperusteiden muokkausnäkymässä valintaperusteiden sen kentän kohdalle, johon mallipohjan tiedot halutaan tuoda ja klikata kyseisen alaotsikon kanssa saman harmaan otsikkopalkin oikeassa reunassa olevaa Linkitä- tai Kopioi-painiketta. Tuon jälkeen pääsee pudotusvalikosta valitsemaan kyseiseen valintaperustekenttään linkitetyn mallipohjan (jos yhteen valintaperustekenttään on/olisi linkitetty useita mallipohjia, pitäisi valita näistä kulloinkin tarkoituksenmukainen). Klikkaamalla pudotusvalikosta oikeaa mallipohjaa, sen tiedot ilmestyvät kyseiseen valintaperustekenttään.
 • Mikäli tiedot tuo Linkitä-toiminnolla (vasemmanpuoleinen kuvake), niitä ei pysty itse muokkaamaan. Mikäli tiedot tuo Kopioi-toiminnolla (oikeanpuoleinen kuvake), niitä voi tuonnin jälkeen muokata.

mallipohja valintaperusteissa.PNG

 • Toinen vaihtoehto on tuoda mallipohjan tiedot valintaperusteiden muokkaussivun ylälaidassa olevasta Kopioi-painikkeesta. Pudotusvalikosta voi valita yksi kerrallaan sen mallipohjan, jonka tiedot haluat tuoda. Tiedot ilmestyvät tämän jälkeen automaattisesti oikeaan valintaperustekenttään, johon ne on mallipohjaa luotaessa sisällytetty. Tuonnin jälkeen tiedot ovat vapaasti muokattavissa tässä hakukohteessa. Peräkkäin voi kopioida useamman mallipohjan, joka tuo ao. kenttiin tiedot. Ne ylikirjoittavat mahdolliset aiemmin käsin syötetyt tiedot vain sen kentän osalta. Mikäli toimit tällä jälkimmäisellä tavalla, olethan tarkkana ettet käytä sivun ylälaidassa olevaa Linkitä-toimintoa. Sen seurauksena kaikki muut valintaperusteiden kentät tyhjentyvät täytetyistä tiedoista, paitsi se, johon mallipohjan tiedot tuodaan.

 mallipohjat.PNG

Kun valintaperusteet on tallennettu, palaat hakukohteen tietojen yleisnäkymään, josta näet sekä perustiedot että valintaperusteet. 

Hakukohteen ja valintaperusteiden hyväksyminen sekä versionhallinta 

 • Hakukohteen Tarkistus ja hyväksyminen -välilehdellä voit:
  • Muuttaa hakukohteen tilaa. Kun valintaperusteet ovat tiedekuntaneuvoston hyväksymät ja valmiit siirrettäväksi Opintopolkuun, muuta tilaksi Hyväksytty. (Näkymä samanlainen kuin koulutusten kohdalla, kts. kuva ylempänä.)
  • Siirtää tai päivittää hakukohteen ja valintaperusteiden tiedot Opintopolku-järjestelmään (Siirrä/päivitä Opintopolkuun -painike). Tee tarkistus –toiminto ei ole käytössä.
 • Hakukohteen tietojen yleisnäkymän Versiot-painikkeesta pääsee tarkastelemaan hakukohteen tietojen muokkauksen versiohistoriaa. Versioita voi vertailla ja tarvittaessa jonkun aiemmista versioista voi palauttaa käyttöön.