15.03.2019

Keskustelualue

Keskustelualueet eli foorumit

Keskustelualueen lisääminen

 1. Aseta Muokkaustila päälle Hallintatyökaluista
 2. Lisää aineisto tai aktiviteetti lohkon alareunasta (aktiviteetin sijainnin voi myöhemmin vaihtaa)
 3. Valitse Keskustelualue

Keskustelualueen asetukset

 • Anna keskustelualueelle nimi (pakollinen) ja halutessasi kuvaus (esim. ohjeistus keskustelualueen käyttöön)
 • Valitse keskustelualueen tyyppi
  • Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): Avoin foorumi, kuka tahansa voi aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa. Tämä on tyypillisimmin käytetty keskustelualuevaihtoehto yleistarpeisiin.
  • Yksi keskustelu: vain yksittäinen aihe, joka on kokonaisuudessaan yhdellä sivulla. Käyttökelpoinen lyhyissä, tarkasti rajatuissa keskusteluissa.
  • Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen voi lähettää tasan yhden uuden keskustelunaiheen (kaikki voivat kuitenkin vastata jokaiseen). Tämä vaihtoehto on käytännöllinen, jos haluat, että jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelun esim. siitä, millaisia ajatuksia viikon aihe on heissä herättänyt, ja kaikki muut vastaavat.
  • Kysymys- ja vastausalue: Opettaja esittää kysymyksen eli keskustelunavauksen, ja kukin opiskelija vastaa siihen. Opiskelijan on ensin kirjoitettava oma vastauksensa ennenkuin hän saa nähdä muiden opiskelijoiden vastaukset.
  • Blogikeskustelu: kuten keskustelualue yleiseen käyttöön, mutta esitetään yhdellä sivulla ja mukana on lisätty "keskustele tästä aiheesta" -painikkeet.
 • Liitteiden ja sanojen määrät: Voit valita liitteiden ja sanalaskurin asetukset
 • Keskusteluviestien tilaus ja seuranta: Keskustelualueen tilaaminen merkitsee sitä, että tilaajalle lähetetään ilmoitus sekä sähköpostilla kopio jokaisesta kyseiselle keskustelualueelle lähetettävästä viestistä (viestit lähetetään oletusarvoisesti 30 minuuttia sen jälkeen kuin kirjoittaja on ne laatinut).
  • Valinnainen: Tyypillisesti kurssialueen osallistujien annetaan valita, haluaako hän tilata keskustelualueen vai ei.
  • Pakotettu: Joskus on kuitenkin syytä pakottaa osallistujat tietyn keskustelualueen tilaamiseen, jolloin kaikki käyttäjät liitetään sen tilaajiksi automaattisesti. Sopii erityisen hyvin Uutisille ja keskustelualueisiin kurssin alussa, ennen kuin kaikille on selvää, että he voivat tilata näitä sähköposteja itse. Jos valitset Pakotettu, käyttäjät eivät voi itse perua tilausta.
  • Oletustilaus: Kaikki nykyiset ja tulevat käyttäjät liitetään tilaajiksi automaattisesti, mutta he voivat perua tilauksen koska tahansa.
  • Huomaa, että vaihdettaessa asetusta jo käytössä olevalla keskustelualueella, muutos vaikuttaa vain tuleviin käyttäjiin, ei kurssilla jo oleviin.
 • Keskustelujen lukitseminen: Kun viimeisimmästä vastauksesta on kulunut tietty aika, voit lukita keskustelualueen. Oletuksena ei ole käytössä.
 • Postituksen raja: Kuinka monta viestiä keskustelualueelle voi lähettää. Rajan lähestyessä käyttäjä saa varoitusviestin. Raja ei koske opettajia. Oletuksena ei ole käytössä.
 • Arviointi: Arvosanojen kategoria arviointikirjassa sekä hyväksymisraja.
 • Arvioinnit: Jos valitset jonkin arvioinnin käyttöön, voit valita arviointiasteikon.
 • Moduulien yleiset asetukset: Voit valita näytetäänkö aktiviteetti opiskelijoille sekä ryhmä-toiminnallisuudet. Kts. Ryhmä-ohjeet.
  • Erilliset ryhmät: Ryhmät eivät näe toisten ryhmien keskusteluita
  • Näkyvät ryhmät: Ryhmät näkevät toistensa keskustelut, mutta eivät voi osallistua niihin
 • Rajoita pääsy: Keskustelualuetta voi käyttää ainoastaan ne, joiden ehdot täyttyvät. Esim. ainoastaan ryhmä A pääsee keskustelualueelle. Kts. Rajoita pääsy.
 • Opiskelijoiden edistyminen: Voit valita seurataanko opiskelijoiden edistymistä tarkemmin, kuin että opiskelija voi merkitä aktiviteetin itselleen suoritetuksi. Kts. Edistymisen seuranta.
  • Keskustelualueella opiskelijalta voi vaatia tietyn määrän keskusteluja tai vastauksia, jonka jälkeen aktiviteetti merkitään suoritetuksi.
 • Tunnisteet: Voit kirjoittaa avainsanoja keskustelualueellesi.