28.09.2018

Google Apps -tili henkilökunnalle

Google Apps -tilin luominen henkilökunnan käyttäjätunnukselle
  • Henkilöstön Google Apps -palveluja voidaan käyttää esimerkiksi opetus- ja tutkimustehtävissä dokumenttien jakamiseen ja yhteiseen työstämiseen.
  • Luomalla tilin yliopiston tunnuksella voi erottaa työn ja vapaa-ajan myös Googlen palveluissa.
  • Googlen palveluissa ei saa käsitellä tietosuojattua materiaalia kuten henkilötietoja, opintosuorituksia tai kurssisuoritusten arviointeja. Nämä materiaalit tulee säilyttää yliopiston omissa tietojärjestelmissä.
  • Arvosteltavaa opintosuoritetta tai arvosteltua suoritusta ei voi säilyttää Google-palveluissa, sillä arvosteltua opintosuoritusta pitää säilyttää 6 kk. Jos suoritus on pelkästään opiskelijan omalla Google-tilillä, sen poistamista ei voi estää. Jos suoritus on opettajan Google-tilillä, ei ole varmuutta siitä, onko palvelu käytössä enää 6 kk kuluttua.
  • Google Apps ja sen sisältämät sovellukset eivät ole IT-palveluiden ylläpitämä palvelu. IT-palvelut ei tue Googlen Apps palveluissa tapahtuvaa toimintaa eikä vastaa tietosuojan valvonnasta, tietosisältöjen varmuuskopioinnista, dokumenttien käsittelyn mahdollisista ongelmatilanteista tai tietosisältöjen käytettävyydestä yliopiston sisäisissä järjestelmissä.
  • Henkilökunnan käytössä olevat Google Apps -palvelut:

Google tilin luominen

1. Avaa selaimella osoite https://salasana.jyu.fi ja klikkaa linkkiä "Salasanan vaihto, tunnuksen tietojen päivitys Password change service"

gstaff_1
2. Kirjoita yliopiston käyttäjätunnuksesi + salasanasi ja klikkaa tämän jälkeen "Login"

gstaff_2
3. Ruudulle ilmestyy paljon tietoa. Kelaa ruutua alaspäin ja klikkaa painiketta ”Create @jyu.fi Google Account”

gstaff_3

4. Vahvista Google-tunnuksen luominen kirjoittamalla yliopiston käyttäjätunnuksesi + salasanasi uudelleen, minkä jälkeen klikkaa ”OK”

gstaff_4


5. Saat ruudulle ilmoituksen Google-tunnuksen luomisen onnistumisesta

gstaff_5

6. Valmis. Pääset kirjautumaan Google Apps-palveluun osoitteesta https://drive.google.com/a/jyu.fi/

Google Apps-palvelun ohjeet löytyvät osoitteesta http://googletuki.jyu.fi/ohjeet