Sanasto

Tietotekniikan sanasto, termit ja termien selitykset (glossary).
AD (Active Directory)

JYUNET on Jyväskylän yliopiston mikroverkko. Sitä kutsutaan myös nimillä ad.jyu.fi (DNS-nimi) ja AD-verkko (Active Directory).

Ajuri (Driver)

Ajuri kertoo tietokoneen käyttöjärjestelmälle, kuinka jotain laitetta (esimerkiksi printteriä tai näytönohjainta) käytetään. Uudet, koneeseen liitettävät laitteet, tarvitsevat toimiakseen ajurin asentamisen.

Autentikointi(todennus)

Käyttäjän tai palvelun identiteetin varmistaminen. Keskinäisessä todennuksessa sekä käyttäjä että palvelu todentavat toisilleen keitä ovat.

Caps Lock

Näppäin, jonka painamisen jälkeen kaikista kirjainnäppäimistä tulee isoja kirjaimia. Shift+kirjainnäppäin-yhdistelmä puolestaan tekee Caps Lock päällä pieniä kirjamia.

Etäkäyttö

Etäkäytöllä tarkoitetaan tyypillisesti tietoverkon sisäisten palveluiden käyttämistä verkon ulkopuolelta, esim. kotoa käsin. Yliopistossa palveluita, joita on mahdollista käyttää myös etänä, ovat mm. kirjaston tietokannat ja kotihakemisto.

Eväste (Cookie)

Eväste, joskus tunnettu myös nimellä keksi, tarkoittaa tietokonemaailmassa pientä tekstitiedostoa, jonka www-palvelin tallentaa nettisurffaajan tietokoneelle helpottaakseen käyttäjän yksilöimistä. Useimmiten nämä ovat täysin harmittomia ja myös hyödyllisiä, mutta esimerkiksi jotkut mainospalvelut saattavat tallentaa koneelle evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjän asiattoman seurannan.

FAQ

FAQ tulee sanoista Frequently Asked Question eli usein kysytty kysymys (UKK).

Henkilövarmenne

Henkilövarmenne on henkilön digitaalisen todentamiseen, allekirjoittamiseen sekä sisällön salaamiskäyttöön myönnetty varmenne.

Ikoni

Ikoni on pieni kuva, jolla saadaan aikaan jokin toiminto graafisessa käyttöliittymässä. Esimerkiksi pieni levykkeen kuva (levykeikoni) tarkoittaa useissa sovelluksissa tallentamista. Tunnetaan myös nimellä kuvake.

IP-osoite (Internet Protocol)

Verkko-osoite. Palvelimet ja työasemat on internet-verkossa yksilöity numerosarjalla, jota sanotaan IP-osoitteeksi. IP-osoite koostuu neljästä 1-3 numeroisesta luvusta, esimerkiksi 130.234.71.34. Jyväskylän yliopiston IP-osoitteet alkavat 130.234.

IP-rajaus

Rajaamalla jokin palvelu tai nettisivu siten, että sinne pääsee vain tietyistä ip-osoitteista mahdollistaa tiettyjen palveluiden tarjoamisen vain Jyväskylän yliopiston verkkoalueelle.

IRC, irkkaus

IRC on lyhenne sanoista Internet Relay Chat ja irkkaaminen tarkoittaa reaaliaikaista keskustelua muiden käyttäjien kanssa IRC:n välityksellä. Joskus käytetään myös virheellisesti IRC-galleriassa tapahtuvasta kommunikoinnista.

ISA-posti

ISA-posti on opiskelijoiden sähköpostijärjestelmä. Lisätietoja: http://googletuki.jyu.fi

Juurivarmenne

Juurivarmenne on varmentaja-palvelun oma varmenne, jolla hän allekirjoittaa mm. palvelin-, ohjelmisto- ja henkilövarmenteita. Juurivarmenteen avulla hyväksyt kaikki varmentajan varmenteet kerralla. Varmenteet ovat palvelimiin liittyviä pieniä tiedostoja, joilla varmennetaan palvelun aitous. Toisin sanoen, että palvelu on juuri yliopiston tarjoama palvelu eikä esimerkiksi jokin ulkopuolinen palvelin, joka uskottelee olevansa Jyväskylän yliopiston palvelun tarjoaja. https://www.jyu.fi/thk/ohjeet/tutoriaalit/varmenne-juurivarmenne/juurivarmenne

JYUNET (tai AD)

JYUNET on Jyväskylän yliopiston mikroverkko. Sitä kutsutaan myös nimillä ad.jyu.fi (DNS-nimi) ja AD-verkko (Active Directory).

Kaatuminen

Ohjelman toiminnan loppuminen yllättäen ja pyytämättä. Kaatumisen seurauksena yleensä tallentamattomat tiedot häviävät ja ohjelma täytyy käynnistää uudelleen. Jos käyttöjärjestelmä kaatuu, koko kone täytyy käynnistää uudelleen.

Tehdyt toimenpiteet