03.01.2019

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

  • Mikä on selainsuositus?
    https://www.turnitin.com/self-service/system-requirements 
  • Voiko yhteen Turnitin-tehtävänpalautukseen palauttaa useita tiedostoja?
    Kyllä voi, mikäli opettaja on tehtävää luodessaan lisännyt Osien määrää. Tiedostoja voi palauttaa enintään 5. 
  • Mitä kertoo raportin prosenttiluku? Onko olemassa jokin tietty raja?
    Prosenttiluku on aina suhteellinen riippuen työn laajuudesta. Prosenttilukuun voi sisältyä myös oikein tehtyjä viittauksia, suoria lainauksia ja teosten nimiä. Luku voi siis olla suurikin eikä tämä luku kerro plagioinnista.  Siksi on tärkeää muistaa, että raportti ja löydetyt yhtäläisyydet on aina tulkittava. 
  • Urkundissa oli mahdollista käyttää analyysiosoitetta sähköpostitse. Onko Turnitinissa tällaista vaihtoehtoa? Turnitinissa ei ole tällainen mahdollista. Moodlessa kukin ohjaaja/ opettaja voi joko luoda oman kurssialueen tai käyttää yhteistä aluetta, johon on lisätty Turnitin-aktiviteetti.