07.05.2019

TVT-työkalut tehtävittäin henkilökunnalle

TVT-työkalut tehtävittäin henkilökunnalle

Pakollinen: pakko käyttää, ei ole vaihtoehtoja. Suositeltu: käyttötarkoitukseen hyväksi todettu, testattu ratkaisu. Sallittu: voi käyttää käyttötarkoitukseen.
(Vaihtoehtoinen näkymä: Työkalut aakkostettuna listana)

Viestintään liittyvät työkalut

 PALVELU

KÄYTÖN SUOSITUKSET

MAHDOLLISUUDET

OHJEET JA TUKI

Sähköposti ja kalenteri

Henkilökunnalle: Outlook email.jyu.fi
 pakollinen
Sähköpostin lisäksi kalenteri, josta lisäarvoa esim. palaveriaikojen sopimisessa mikäli kaikki käyttävät kalenteria.  Turvaposti 1.6.2018 alkaen
CollabRoom pakollinen Luottamuksellisen ja salaisen tiedon sekä henkilötietojen jakamiseen ja säilyttämiseen ryhmän kesken 2.5.2018 alkaen.
tietoturva@jyu.fi
Postilistat:
Mailman
 
Korpissa
sallittu 
Sähköpostilistoja hoidetaan Mailman-ohjelmistolla, jota hallitaan pääasiassa www-sivujen kautta. https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/email/postilistat/
mailman@lists.jyu.fi

https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/korppi-ohjeet
korppi@jyu.fi
Verkkokokous:

Adobe Connect 

connect.jyu.fi 

Skype for Business 
 
sallittu


suositeltu
 
Verkossa järjestettävä kokous, opetus- tai ohjaus-tilaisuus, pikainfo 

Verkossa järjestettävä kokous- tai ohjaustilaisuus, chat-pikaviestin
Videoneuvottelu
suositeltu Videoneuvottelupalvelut IP-yhteyksillä tietyissä tiloissa https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/video-ja-videoneuvottelu

video-support@jyu.fi 
Yhteisöviestintä:
 
 
 
suositeltu
 
Koko yliopiston laajuinen viestintä ja keskustelu sekä tiimien viestintä ja yhteisten tiedostojen jakaminen/työstäminen 
https://support.office.com/fi-fi/yammer

viestintä@jyu.fi
WWW-sivut:
Plone
 
pakollinen
 
WWW-sivujen teko: laitokset ja henkilökunnan omat sivut 
Video- ja äänimateriaalien julkaisu:

Moniviestin
moniviestin.jyu.fi

Dream Broker
 
 
suositeltu


sallittu


Video- ja äänimateriaalien julkaiseminen

https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/moniviestin-ohjeet
 
 
video-support@jyu.fi


viestinta@jyu.fi
Linkin lyhentäminen

http://r.jyu.fi
suositeltu Voit lyhentää pitkän linkin lyhyeksi,  jos www-sivu on alueilta jyu.fi, chydenius.fi, saimanet.com, jyu-my.sharepoint.com, peda.net, webropolsurveys.com, korkeakoululiikunta.fi Osoitteeksi arpoutuu sattumanvarainen lyhyt numero- ja kirjainyhdistelmä, esim. http://r.jyu.fi/srm
(Vinkki: Jos kirjaudut järjestelmään, pääset vaikuttamaan
lyhytosoitteen muotoon.)

 

Työkaluja yhteistyöhön

(Ks. edellä myös viestintätyökalut)

PILVIPALVELUT  
HUOM TÄRKEÄÄ! Julkisessa pilvipalvelussa EI saa käsitellä tietosuojattua materiaalia kuten henkilötietoja, opintosuorituksia tai kurssisuoritusten arviointeja! Salattu materiaali CollabRoomiin.
 
G Suite for Education  (Google Apps)
Sallittu 
Toimistosovellukset esimerkiksi opetus- ja tutkimustehtävissä dokumenttien jakamiseen ja yhteiseen työstämiseen.

Opiskelijoille sähköposti: isamail.jyu.fi    ohje 
 
palvelupiste@jyu.fi 
MS Office365 
 
Sallittu
Toimistosovellukset yhteistyöhön ja kommentointiin sekä Yammer yhteisöviestinnässä
palvelupiste@jyu.fi
MS Teams
(tai Desktop Appillä)
Suositeltu
Työryhmien yhteisten dokumenttien työstäminen reaaliajassa sekä sisäinen viestintä ja keskustelut. (Vain projektin elinkaaren ajan. Julkista tietoa sisältävä tuotos tallennetaan joko S-asemalle tai O365:een.)
palvelupiste@jyu.fi
MS Office Onedrive
Sallittu
suositellaan myös Apple-käyttäjille
palvelupiste@jyu.fi
S-asema
Suositeltu
Yhteisten dokumenttien työstäminen. Luottamuksellinen tieto rajauksin sallittu.
palvelupiste@jyu.fi
Wiki (Confluence)
webapps.jyu.fi/wiki
Sallittu
Yhteinen kirjoittaminen
Pakollinen
Isojen tiedostojen (jopa 50 Gt) lähettäminen vastaanottajalle https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/email/how-to/funet-filesender

palvelupiste@jyu.fi

 
Opetuksen työkalupakki

  • Opetuksen suunnittelu

Korppi
Suositeltu
Opintotietojärjestelmä ja tilavaraukset 
Suositeltu
Koulutus-, opetus-, vuosi- ja resurssisuunnittelujärjestelmä
Käyttöönotto alkanut
Sisu-järjestelmässä opiskelijat tekevät omat henkilökohtaiset opintosuunnitelmansa. Ohjaajat pääsevät tarkastelemaan ohjattaviensa opintosuunnitelmia ja kommentoimaan niitä.

 

  • Verkko-oppimisympäristöt
Koppa –materiaalin jakoalusta
koppa.jyu.fi 
 
Suositeltu 
Oppimateriaalin jakaminen sekä tehtävien palautus
ja opettajan kommentointimahdollisuus
Suositeltu 
Lähiopetuksen tukena ja etäopetuksen välineenä 
Optima
optima.jyu.fi
Poistuva Lähiopetuksen tukena ja etäopetuksen välineenä. Ei lisätä uusia kursseja. optima-support@jyu.fi  
Pedanet
peda.net
Sallittu Verkkotyövälineitä KTL, http://peda.net
TIM
tim.jyu.fi
Sallittu Interaktiivinen sähköinen oppimisympäristö. https://tim.jyu.fi/view/tim/TIM-ohjeet

tim@jyu.fi

 

  • Oppimateriaalien tuottaminen  (edellä olevien oppimisympäristöjen tarjoamien työkalujen lisäksi)
Tilatallennus
Suositeltu  Voit tallentaa lähiopetuksesi luokassa tai tehdä tallenteen tilatallennusstudiossa Tai: maksullinen kuvaustilaus
Screencast-O-Matic
Suositeltu
Kuvaruutukaappausvideon tekeminen
Windows Movie Maker


Uutta: OpenShot
Poistuva


Suositeltu
Videoiden editointi
(lisäksi vaihtoehtona maksullinen sovellus: Adobe Premiere)                
Moniviestin -julkaisualusta
moniviestin.jyu.fi
Suositeltu
Video- ja äänimateriaalien julkaiseminen (esim. luentotallenteet, opettajien ja  opiskelijoiden omat videoklipit) 

 

  • Sähköinen tenttiminen

Exam –etentti valvotussa tilassa 
Suositeltu 
Sähköinen tenttiminen 
Ajastetut tehtävät/tentti:
 
Koppa koppa.jyu.fi 
 
 
Suositeltu
 
Opiskelija tekee soveltavia tenttikysymyksiä sisältävän tentin omalta kotikoneeltaan tiettynä määriteltynä aikana
moodle-support@jyu.fi  

 

  • Muut
Urkund -plagiaatintunnistus  Poistuva Urkund on kytketty oppimisympäristöihin (Koppa, Moodle).
Vaihtoehtoisesti opiskelija voi toimittaa työnsä opettajan analyysiosoitteeseen.
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/plagiaatintunnistus 

 plagi-support@jyu.fi
Turnitin -plagiaatintunnistus Suositeltu Turnitin on kytketty oppimisympäristöihin.  plagi-support@jyu.fi

 

Tutkimuksen työkalupakki

(Ks. edellä viestintään ja yhteistyöhön liittyvät työkalut)

Webropol -kyselyohjelmisto
 
Suositeltu
Käyttölisenssi kattaa koko yliopiston henkilöstön ja opiskelijat
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/kyselyt/webropol

webropol@jyu.fi
Tutkimusaineistojen hallinta 

 

Suositeltu
Tutkijoille tarjotaan tutkimushankkeiden peruspalvelupakettia ja tutkimusaineistojen tallennuksen tuki -levytilapakettia.
CSC:n IDA-tallennuspalvelu on myös käytettävissä.
https://www.jyu.fi/tutkimus/tutkimusaineistot 

researchdata@jyu.fi (peruspalvelupaketit)
researchsupport-osc@jyu.fi

https://avointiede.fi/ida
ATLAS.ti
Suositeltu
Laadullinen tutkimusaineiston käsittely
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/palvelut/ohjelmistot/ohjelmistot/ATLAS.ti

atlas.ti@jyu.fi
SPSS
Suositeltu 
Tilastollinen tietojenkäsittely
tilastoneuvonta@jyu.fi
sekä neuvonta ilman ajanvarausta ma-pe klo 12.00-14.00 T258 ja T259
JYX - elektronisen aineiston julkaisuarkisto
jyx.jyu.fi
Pakollinen  Suositeltu
Sallittu
Gradut ja väitöskirjat
Tutkimusjulkaisut
Tutkimusaineistot
Avoimen tiedon keskus jyx@jyu.fi (sisältö)
jyx-support@jyu.fi 
Converis -tutkimustietojärjestelmä
converis.jyu.fi
Pakollinen Tietoa tutkijoista ja hankkeista (tulossa myös julkaisutoiminnasta) https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/converis-ohjeet
converis-support@jyu.fi
Orcid -tutkijatunniste Suositeltu https://tutkijatunniste.fi/
https://orcid.org/
 
DMPTuuli Suositeltu Työkalu tutkimussuunnitelman tekoon
https://www.dmptuuli.fi/
 


Henkilöstöhallintoon liittyvät työkalut: