21.09.2018

TVT-työkalut tehtävittäin henkilökunnalle

TVT-työkalut tehtävittäin henkilökunnalle

Pakollinen: pakko käyttää, ei ole vaihtoehtoja. Suositeltu: käyttötarkoitukseen hyväksi todettu, testattu ratkaisu. Sallittu: voi käyttää käyttötarkoitukseen.
(Vaihtoehtoinen näkymä: Työkalut aakkostettuna listana)

Viestintään liittyvät työkalut

 PALVELU

Käytön suositukset

MAHDOLLISUUDET

OHJEET JA TUKI

Sähköposti ja kalenteri

Henkilökunnalle: Outlook: email.jyu.fi
 pakollinen
Sähköpostin lisäksi kalenteri, josta lisäarvoa esim. palaveriaikojen sopimisessa mikäli kaikki käyttävät kalenteria.  Turvaposti 1.6.2018 alkaen
CollabRoom pakollinen Luottamuksellisen ja salaisen tiedon sekä henkilötietojen jakamiseen ja säilyttämiseen ryhmän kesken 2.5.2018 alkaen.

 

Postilistat

 

ohje (HUOM: poistuva v. 2018) 
Korpissa:  https://korppi.jyu.fi/kotka/help/postilistat.jsp  Suositellaan tilalle: Yammer, Googlen työkalut
 
Verkkokokous:

Adobe Connect
 
connect.jyu.fi 


Skype for Business 

 

sallittu

 

suositeltu

 

Verkossa järjestettävä kokous, opetus- tai ohjaus-tilaisuus, pikainfo 

Verkossa järjestettävä kokous- tai ohjaustilaisuus, chat-pikaviestin
Videoneuvottelu
suositeltu Videoneuvottelupalvelut IP-yhteyksillä tietyissä tiloissa ohje
video-support@jyu.fi 
Yammer
yhteisöviestintä
https://www.yammer.com/jyu.fi 
suositeltu
Koko yliopiston laajuinen viestintä ja keskustelu sekä tiimien viestintä ja yhteisten tiedostojen jakaminen/työstäminen 
 ohje
WWW-sivut (Plone)
pakollinen
WWW-sivujen teko: laitokset ja henkilökunnan omat sivut 
 plone-support@jyu.fi
Julkaisualustat: 

Moniviestin
moniviestin.jyu.fi

Dream Broker
 
 
suositeltu


sallittu
Video- ja äänimateriaalien julkaiseminen

ohje
 
 
video-support@jyu.fi

Viestintäpalvelut
Pitkän linkin lyhentäminen

http://r.jyu.fi
suositeltu Voit lyhentää pitkän linkin lyhyeksi (huom. jos www-sivu on alueilta jyu.fi, chydenius.fi, saimanet.com, jyu-my.sharepoint.com, peda.net, webropolsurveys.com, korkeakoululiikunta.fi) Osoitteeksi arpoutuu
sattumanvarainen lyhyt
numero- ja kirjainyhdistelmä,
esim. http://r.jyu.fi/srm
(Vinkki: jos kirjaudut oikeasta
yläkulmasta Log in,
pääset vaikuttamaan
lyhytosoitteen muotoon.)

 

Työkaluja yhteistyöhön

(Ks. edellä myös viestintätyökalut)

Pilvipalvelut: 
 
 G Suite (Google)
 
 
 
 
 
 
Sallittu 
HUOM: TÄRKEÄÄ: Julkisessa
pilvipalvelussa EI saa
käsitellä tietosuojattua materiaalia
kuten henkilötietoja, opintosuorituksia
tai kurssisuoritusten arviointeja!  
 
Toimistosovellukset yhteistyöhön ja kommentointiin 

 
Opiskelijoille myös sähköposti: isamail.jyu.fi 
Pilvipalvelut: 
MS Office365 
Sallittu
Toimistosovellukset yhteistyöhön ja kommentointiin sekä Yammer yhteisöviestinnässä
 
MS Teams
Suositeltu
Työryhmien yhteisten dokumenttien työstäminen reaaliajassa sekä sisäinen viestintä ja keskustelut. (Vain projektin elinkaaren ajan ja julkista tietoa sisältävä tuotos tallennetaan joko S-asemalle tai O365:een. HUOM. salattu materiaali CollabRoomiin)
 
MS Office Onedrive
Sallittu
suositellaan myös Apple-käyttäjille
 
S-asema
Suositeltu
Yhteisten dokumenttien työstäminen. Luottamuksellinen tieto rajauksin sallittu.
 
Wiki (Confluence)
webapps.jyu.fi/wiki
Sallittu
Yhteinen kirjoittaminen
ohje
wiki-support@jyu.fi
Pakollinen
Isojen tiedostojen (jopa 50 Gt) lähettäminen vastaanottajalle ohje

 
Opetuksen työkalupakki

  • Opetuksen suunnittelu

Korppi 
Suositeltu
Opintotietojärjestelmä ja tilavaraukset 
ohje
korppi@jyu.fi 

 

Suositeltu
Koulutus-, opetus-, vuosi- ja resurssisuunnittelujärjestelmä
ohje
kovs-support@jyu.fi

 

  • Verkko-oppimisympäristöt
Koppa –materiaalin jakoalusta
koppa.jyu.fi 
 
Suositeltu 
Oppimateriaalin jakaminen sekä tehtävien palautus
ja opettajan kommentointimahdollisuus
Suositeltu 
Lähiopetuksen tukena ja etäopetuksen välineenä 
Optima
optima.jyu.fi
Poistuva Lähiopetuksen tukena ja etäopetuksen välineenä 
(vain kevätlukukauden 2018 ajan) 
optima-support@jyu.fi  
Pedanet
peda.net
Sallittu Verkkotyövälineitä KTL, http://peda.net
TIM
tim.jyu.fi
Sallittu Interaktiivinen oppimateriaali  tim@jyu.fi

 

  • Oppimateriaalien tuottaminen  (edellä olevien oppimisympäristöjen tarjoamien työkalujen lisäksi)
Tilatallennus
Suositeltu  Voit tallentaa lähiopetuksesi luokassa tai tehdä tallenteen tilatallennusstudiossa Tai: maksullinen kuvaustilaus
ohje luokkiin
ohje tilatallennusstudioon

video-support@jyu.fi
Screencast-O-Matic
Suositeltu
Kuvaruutukaappausvideon tekeminen
ohje
video-support@jyu.fi
Windows Movie Maker


Uutta: OpenShot
PoistuvaSuositeltu
Videoiden editointi
(lisäksi vaihtoehtona
maksullinen sovellus: Adobe Premiere)                
ohje tai katso tallenne 

https://www.openshot.org/

video-support@jyu.fi
Moniviestin -julkaisualusta
moniviestin.jyu.fi
Suositeltu
Video- ja äänimateriaalien julkaiseminen (esim. luentotallenteet, opettajien ja  opiskelijoiden omat videoklipit) 
ohjeet 
video-support@jyu.fi 

 

  • Sähköinen tenttiminen

Exam –etentti valvotussa tilassa 
Suositeltu 
Sähköinen tenttiminen 
ohje  
etentti-support@jyu.fi 
Ajastetut tehtävät: Koppa, Moodle, Optima 
Suositeltu
Opiskelija tekee soveltavia tenttikysymyksiä
sisältävän tentin omalta kotikoneeltaan
tiettynä määriteltynä aikana

 

 

  • Muut
Urkund -plagiaatintunnistus  Suositeltu Urkund on kytketty oppimisympäristöihin (Koppa, Moodle, Optima).
Vaihtoehtoisesti opiskelija voi toimittaa työnsä opettajan analyysiosoitteeseen.
ohje

Tutkimuksen työkalupakki

(Ks. edellä viestintään ja yhteistyöhön liittyvät työkalut)

Webropol -kyselyohjelmisto
Suositeltu
Käyttölisenssi kattaa koko yliopiston henkilöstön ja opiskelijat
webropol.jyu.fihttps://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/kyselyt/webropol Tuki: webropol@jyu.fi
Tutkimusaineistojen hallinta 

 

Suositeltu
Tutkijoille tarjotaan tutkimushankkeiden peruspalvelupakettia ja tutkimusaineistojen tallennuksen tuki -levytilapakettia.
CSC:n IDA-tallennuspalvelu on myös käytettävissä.
https://www.jyu.fi/tutkimus/tutkimusaineistot 
researchdata@jyu.fi (peruspalvelupaketit)
researchsupport-osc@jyu.fi
https://avointiede.fi/ida
ATLAS.ti
Suositeltu
Laadullinen tutkimusaineiston käsittely
ohje
atlas.ti@jyu.fi
SPSS
Suositeltu 
Tilastollinen tietojenkäsittely
tilastoneuvonta@jyu.fi sekä neuvonta ilman ajanvarausta ma-pe klo 12.00-14.00 T258 ja T259
JYX - elektronisen aineiston julkaisuarkisto
jyx.jyu.fi
Pakollinen  Suositeltu
Sallittu
Gradut ja väitöskirjat
Tutkimusjulkaisut
Tutkimusaineistot
Avoimen tiedon keskus jyx@jyu.fi (sisältö)
jyx-support@jyu.fi 
Converis -tutkimustietojärjestelmä
converis.jyu.fi
Pakollinen Tietoa tutkijoista ja hankkeista (tulossa myös julkaisutoiminnasta) https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/converis-ohjeet
converis-support@jyu.fi
Orcid -tutkijatunniste Suositeltu https://tutkijatunniste.fi/
https://orcid.org/
 
DMPTuuli Suositeltu Työkalu tutkimussuunnitelman tekoon
https://www.dmptuuli.fi/
 


Henkilöstöhallintoon liittyvät työkalut: