26.08.2016

Suorakäyttö (Unix)

Yleisluontoisia ohjeita suorakäyttöön

Suorakäytöllä (osituskäytöllä, päätekäytöllä) tarkoitetaan tietokoneen käyttöä esim. ssh-ohjelman kautta, jolloin kirjoitetaan Unix/Linux tms. koneen komentoja.

Unix-koneet

IT-palveluiden käyttäjätunnuksella ja salasanalla pääset Linux/Unix-koneille:

  • jalava.cc.jyu.fi (RHEL6)
  • halava.cc.jyu.fi (RHEL6)

Peruskäyttäjä käyttää suorakäyttökoeneita lähinnä omien www-sivujensa päivittämiseen (joko suoraan ssh-pääteyhteydellä ja unix-tekstieditorilla tai välillisesti SSH-tiedonsiirto-ohjelmilla). Koneista löytyy toki myös muitakin perinteisiä unix-ohjelmia esim. sähköpostin käyttöön (pine ja mutt) tai uutisryhmien lukemiseen. Yliopistolla ei tosin enää ole omaa uutisryhmäpalvelinta ja sähköpostiakin käytetään yleensä muilla tavoilla kuin tekstipohjaisilla Unix-postiohjelmilla.

Suorakäytön rajoitukset

Yliopistoverkon sisällä ei ole liikennerajoituksia, mutta jalavasta ja halavasta on sallittu ulos vain seuraavat sovellusprotokollat:

  • ftp (aktiivi ja passiivi)
  • http/https
  • irc

Jalavasta ja halavasta ei siis pääse Ssh-yhteydellä yliopistolta ulos!

Miten suorakäyttäjäksi?

Suorakäyttäjäksi suorakäyttökoneisiin pääsee aktivoimalla käyttöoikeuden www-selaimella osoitteessa: http://salasana.jyu.fi/. Siellä aktivointi tapahtuu kohdasta "salasanan vaihto ja tunnuksen tietojen päivitys" ja edelleen napista "Activate UNIX". Aktivoinnin jälkeen nappin teksti muuttuu muotoon "Deactivate UNIX", josta suorakäyttöoikeutensa voi peruuttaa.

Varsinainen suorakäyttö tapahtuu ssh-pääteohjelmalla (Windowsissa esim. Putty), joka luo pääteyhteyden mikron ja (suorakäyttö)palvelimen välille. Putty-ohjelma on ilmainen ja se lötyy myös yliopiston Windows-työasemista.

Kotihakemistopolku + www

Käyttäjien kotihakemistopolku on muotoa /nashomeX/USERNAME (jossa X on jokin numero ja USERNAME käyttäjätunnus, esim. /nashome1/foobar).

Käyttäjän Www-palvelimen (users.jyu.fi) kotisivuhakemisto (html) näkyy suorakäyttökoneissa hakemistona /wwwhome$HOME/html, jossa $HOME on käyttäjän kotihakemiston polku (www-hakemiston polussa on siis suorakäyttökoneissa kotihakemistopolkuun verrattuna edessä lisänä /wwwhome (HUOM! jota ei siis ole itse www-palvelimessa! (esim .htaccessille, PHP:lle, jne...)).

Groups.jyu.fi näkyy alihakemistossa /var/www/virtual.hosts/groups.jyu.fi. Muut karahka2.cc.jyu.fi:n virtuaaliosoitteet näkyvät hakemistossa /var/www/virtual.hosts/, esim. groups.jyu.fi hakemistossa /var/www/virtual.hosts/groups.jyu.fi.

Kotihakemistopolku (/nashomeX/USERNAME) saattaa muuttua: (kotihakemistoja voidaan siirrellä levytilojen tasaamiseksi)! Käytä siis ohjelmissa yms. kotihakemiston osoittimena aina muuttujaa $HOME tai vastaavaa.