08.02.2013

Palvelukuvaus: yksikön www-sivut

IT-palvelut – Tarkennettu palvelukuvaus – Yksikön WWW-sivut v. 1.0

1. Palvelun tekninen toteutus

Yliopiston yksiköiden www-sivustot toteutetaan Plone-sisällönhallintajärjestelmällä. Järjestelmä sisältää helppokäyttöisen editorin sivujen tekoon.

IT-palvelut vastaa www-sivustojen vaatiman palvelininfrastruktuurin ylläpidosta ja riittävästä kapasiteetista. Palvelun teknisen ylläpidon taso ja laatu kuvataan erillisessä dokumentissa. Levytila on rajattu yksikkökohtaisesti palvelun teknisessä ylläpitosopimuksessa kuvatulla tavalla.

 

2. Yksikön www-sivuston perustaminen peruspalvelumääritysten mukaisesti

Yksikön sivusto tuotetaan ja esitetään seuraavan prosessin mukaisesti:

  • Asiakas esittää pyynnön sivuston perustamiseksi. Asiakkaan tulee esittää pyyntö sivuston perustamisesta viimeistään 10 arkipäivää ennen kuin Asiakas haluaa aloittaa sivujen tuottamisen. Myöhemmin kuin 10 arkipäivää ennen sivujen tuottamisen alkua tehdyt palvelupyynnöt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.  Pyynnön yhteydessä toimitetaan seuraavat tiedot:
  • Mihin yksikkö kuuluu organisaatiorakenteessa (tiedon perusteella voidaan perustaa kansio yliopiston Plone-sivuille)
  • Ensisijaisten ylläpitäjien nimet ja sähköpostiosoitteet.
  • Jos halutaan osoitteen uudelleenohjaus, tarvitaan osoite mihin ohjaus tehdään (esim. jyu.fi/hum/yksikönnimi)

 

  • Yksikön sivuston perusratkaisu suunnitellaan yhteistyössä IT-palveluiden ja Yksikön kanssa. Peruspalvelumääritysten mukaisen toteutuksen suunnitteluun tarvitaan n. 2-4 tuntia/tuotanto
  • Peruspalvelumäärityksen mukaisen sivustopohjan toteutuksen sivustopohja tulee valmiina ja on ylläpitäjien muokattavissa rajoitetusti. Jos tarjolla olevista perusratkaisuista ei löydy sopivaa, sovitaan toteutuksen vaatimasta lisäpalvelusta tapauskohtaisesti.
  • Sivuston perustamisen jälkeen Asiakas vastaa sivuston sisällöstä ja sen ylläpidosta.

 

3. WWW-sivujen tuotannon tuki

Tukipalvelu sisältää

  • Tuki- ja opetushenkilöstön koulutuksen, joka normaalisti tapahtuu avoimissa koulutustilaisuuksissa (2h/tilaisuus). Lisäksi yksikölle suunnattuja koulutuksia toteutetaan tarpeen mukaan, 1-2 tilaisuutta/yksikkö.
  • Yliopiston www-sivuilla julkaistavat tukimateriaalit ja niiden ylläpidon
  • Neuvonnan, joka voi tapahtua sähköpostin, puhelimen, henkilökohtaisen käynnin tai asiakkaan luona tapahtuvan käynnin kautta. Neuvontaan ja asiakastukeen on käytettävissä yhteensä n. 1-2 henkilötyöpäivää, riippuen yksikön koosta.

4. Asiakkaan vastuu

Palvelun tilaajan tulee hoitaa osuutensa edellä kuvatusta sivuston perustamisesta, jotta palvelun laatu ja luvatut vasteajat voidaan taata. Asiakkaan tulee hankkia riittävät perustaidot yhteistä suunnittelua sekä sivuston jatkuvaa ylläpitoa varten.