29.01.2013

Opetuksen tukipalvelut

IT-palvelut ylläpitää ja kehittää sähköisiä oppimisympäristöjä.

IT-palvelujen ylläpitämiä ja tukemia oppimisympäristöjä ovat Optima ja Moodle. Opetuksen käyttöön tarjotaan myös videoteknologiaa, jonka avulla voidaan toteuttaa etämuotoista luento-opetusta, ryhmäopetusta sekä tuottaa erilaisia tallenteita opetuksesta verkossa jaettavaksi.