Tutkimuksen tuki

IT-palvelut ja tutkimuksen tuki

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmien tukipalveluiden tavoitteena on tukea yksiköiden, tutkimusryhmien, tutkijoiden ja opiskelijoiden työtä erilaisten tutkimusaineistojen hankinnassa ja hallinnassa, tutkimusmenetelmien valinnassa, aineistojen käsittelyssä ja analysoinnissa sekä tutkimusryhmien ryhmätyö- ja kommunikointitarpeissa.

Tutkimus- ja julkaisutiedon hallinta

Jyväskylän yliopiston IT-palvelut kehittää tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä TUTKAa, Converis-tutkimustietojärjestelmään liittyviä palveluita ja ylläpitää JYX-julkaisuarkistoa yhteistyössä JY:n Avoimen tiedon keskuksen kanssa. TUTKA tukee tutkimustyötä helpottamalla raportointia ja tilastointia sekä tehostamalla sisäistä ja ulkoista tiedotusta. TUTKA ja JYX muodostavat yhdessä rinnakkaistallentamisen mahdollistavan kokonaisuuden.

Kvantitatiivisen tutkimuksen tuki

Kvantitatiivisen tutkimuksen tukipalveluiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden ja tutkijoiden työtä tutkimusaineistojen hankinnassa, käsittelyssä, analysoinnissa sekä tilastomenetelmien valinnassa, tilastollisten ohjelmistojen käytössä ja tulosten tulkinnassa.

Verkkokyselyt

Jyväskylän yliopistolla on käytössä Webropol–ohjelma , jolla opiskelijat ja henkilökunta voivat tehdä verkkokyselyitä.

Tehdyt toimenpiteet