10.03.2015

TUTKAn tarkoitus

TUTKAn tarkoituksena on tukea tutkimustyötä kokoamalla tutkimuksen aikana syntyvää tietoa ja helpottamalla raportointia ja tilastointia sekä tehostamalla sisäistä ja ulkoista tiedotusta.

Tietokannan rakentamisessa on ollut tavoitteena

1. helpottaa tiedon keruuta yliopistossa korvaamalla päällekkäiset kyselyt ajan tasalla pidettävällä tietokannalla
2. luoda yliopiston tutkimuksesta ja osaamisesta yhteismitallinen ja ajantasainen esittelyjärjestelmä valtakunnalliseen tiedonkeruuseen. Tietokanta muodostaa myös johdon tietojärjestelmän ja sisäisen raportointijärjestelmän perustan ja sitä käytetään tulosneuvottelujen pohjana.

TUTKA julkaisutietokannan tehtävänä on palvella sekä yksittäisiä opettajia, tutkijoita ja yliopiston muuta henkilökuntaa että yliopiston yksiköitä, laitoksia, tiedekuntia ja keskushallintoa sekä opetusministeriötä yliopiston julkaisutoiminnasta tiedottamisessa. TUTKAsta tuotetaan mm. KOTA-raportit.  TUTKA sisältää tiedot kaikesta laitoksilla tapahtuvasta julkaisutoiminnasta lukuun ottamatta opinnäytetöitä, joiden tiedot ovat kirjaston JYKDOK-kokoelmatietokannassa (JY:n sarjoissa ilmestyvät julkaisut ml. väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset siirretään automaattisesti JYKDOKista TUTKAan). Koska tietokanta on julkinen, tiedot ovat vapaasti kenen tahansa nähtävissä.

 

Linkki TUTKAn ohjesivustolle

Linkin osoite on: http://tutka.jyu.fi/help