06.09.2018

Etäopetukseen tvt-välineitä

Lue ideoita, miten voit hyödyntää eri JY:n tarjoamia tvt-työkaluja oppimiseen ja ohjaukseen
 • Etäluennot Connectissa 
  • luennoinnin lisäksi kannattaa sisällyttää myös aktivoivia tehtäviä
 • Videot
  • lähiopetuksen tallentaminen
  • opettajan etukäteen tallentamat luennot: omalta koneelta tai tilatallennuksena (ns. käänteinen opetus)
 • Connect- tai Skype for Business -verkkokokous ohjaustilanteissa
  • esim. pienryhmän seminaari -tilaisuus: materiaalin esittäminen, kommentointi
  • yksittäisten opiskelijoiden ohjaus
 • Materiaalin jakaminen Kopassa tai Moodlessa
  • Koppa: joko avoimesti tai suljetusti vain kurssilaisille
  • Moodlessa suljetusti tietylle ryhmälle
 • Materiaalin jakamisen lisäksi vuorovaikutusta ja erilaisia tehtäviä Moodlessa
  • keskustelualue, chat tai Collaborate-verkkokokous
  • vertaisarviointi harjoitustehtävissä
  • yhteisen kirjoitelman tuottaminen wiki-työkalulla
  • Yksilö- tai ryhmäharjoitustehtävien palautus Tehtävä-aktiviteettiin 
  • Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: yksilö- tai ryhmäpäiväkirja
  • Tehtävät voivat olla tekstin lisäksi myös ääni- tai videoklippejä, jotka opiskelijat lisäävät Moniviestimeen ja linkin Moodleen. 
 • Itsenäiseen harjoitteluun: 
  • Moodlen Tentti-aktiviteetillaerilaisia monivalintatehtäviä (esim. drillityyppiset; vääristä vaihtoehdoista voidaan antaa myös palautetta)
  • Moodlen Oppitunti- tai Kirja -aktiviteeteilla laaja itseopiskelumateriaali