22.11.2017

ATLAS.ti

ATLAS.ti-kampuslisenssi

Jyväskylän yliopistoon on hankittu toistaiseksi voimassaoleva laadullisten aineistojen systemaattista analyysiä ja koodausta tukevan ATLAS.ti-ohjelmiston kampuslisenssi. Kampuslisenssi mahdollistaa ohjelman laajan käytön myös opiskelijoille. Ohjelma on saatavissa Windows- ja Mac OS X -koneille, mutta Mac-versio on ollut niin puutteellinen (yksi lista eroista), ettei sitä ole suositeltu. Uudesta versiosta ei vielä ole kokemuksia ja tukikin on edelleen vain Windows-versiolle. ATLAS.ti soveltuu teksti-, kuva- ja ääniaineistojen analysointiin ja tunnistaa monia eri tiedostotyyppejä. Ohjelma itse ei tee mitään analyysiä, mutta se on väline tietojen tyypittelyyn ja luokitteluun sekä erilaisten hakujen tekoon. ATLAS.ti:llä tehtyä analyysiä on mahdollista jatkaa myös numeerisesti esim. SPSS:llä.

IT-palvelut antaa käyttäjille teknistä tukea ohjelmiston käyttöönotossa, mutta ei menetelmätukea. Varsinainen menetelmätuki perustuu vertaistukiverkostoon, jonka luomista IT-palvelut pyrkii osaltaan tukemaan.

Kannattaa tutustua myös Menetelmäopetuksen tietovarannon kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien verkko-oppikirjan KvaliMOTV

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/index.html

Päivitysohjeita

Versio 7:n uusista piirteistä ja projektin siirtämisestä versiolta 6 versiolle 7 löytyy oheita valmistajan  sivuilta

http://www.atlasti.com/uploads/media/WhatsNew_a7.pdf

Versio 8 on jo markkinoilla. Siirtymistä siihen ei suositella, koska varmuuskopiointi palvelinympäristössä on ongelmallista. Ainakaan siirtyminen kesken projektin ei ole suositeltavaa.

Neuvonta

IT-palvelujen ATLAS.ti-neuvonta, atlas.ti@jyu.fi

Vertaistuki

Käyttäjien keskinäistä kommunikointia ja ohjelman ylläpitotiedoituksia varten on luotu ryhmä, johon voi liittyä  osoitteessa

https://korppi.jyu.fi/kotka/group/group.jsp?groupID=455282

Mikroluokat

Tällä hetkellä ATLAS.ti-ohjelma löytyy luokista B 126, YOL 139 ja MaD 206.

Lisenssihinnat

Kotikäyttöön ohjelma maksaa kertamaksuna opiskelijoille ja henkilökunnalle 60€

Opiskelun, työsuhteen tai kampuslisenssin päätyttyä käyttäjät sitoutuvat poistamaan ohjelmat koneiltaan. ATLAS.ti kotikäyttölisenssin voi ostaa

    Ohjelmisto, voimassaoleva lisenssikoodi ja asennusohjeet löytyvät latauspalvelusta sivulta sivulta https://software.cc.jyu.fi/sw/atlas/

      Latauspalveluun kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella. Latauspalveluun pääsevät kirjautumaan vain henkilöt jotka ovat ATLAS.ti kotikäyttölisenssin ostaneet.

        Yliopiston keskitetyssä hallinnassa oleville tietokoneille Atlas.ti:n saa pyytämällä lähituelta. Keskitetyssä ylläpidossa oleville tietokoneille lisenssi on ilmainen.