25.06.2018

Moodlen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Moodle oppimisympäristöstä.

 REKISTERINPITÄJÄ

Jyväskylän yliopisto
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Puhelin: (014) 260 1211 (vaihde)

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tietoturvapäällikkö Matti Levänen, puh (014) 260 3587, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

REKISTERIN NIMI

Jyväskylän yliopiston opetusalustajärjestelmä Moodle

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Moodle-ympäristöä käytetään Jyväskylän yliopiston opetukseen, jota voidaan toteuttaa joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Kulloisellekin kurssialueelle osallistuvien yliopistolaisten

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • käyttäjätunnus
  • käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet
  • loki kurssialueella tapahtuvasta toiminnasta kahdentoista kuukauden ajalta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kurssien opettajilta saadut osallistujalistat


Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Ei luovuteta

TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Ei luovuteta

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikilla käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä voi käsitellä ja nähdä ainoastaan omansa ja niiden henkilöiden tiedot, joita hänen on opiskelunsa tai työtehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä.