Etusivu
Kurssin esittely
Oppimateriaali
Tehtävät
Testit
Linkit
 

Sisältö

7 Kirjallisuus- ja artikkeliesittelyjä

Marianne Ekonen
Minna Hiillos
Nea Kontoniemi
Anna-Maija Lämsä

Aaltio-Marjosola, I. 2001. Naiset, miehet ja johtajuus. Helsinki: WSOY.

Barth, R. 2005. Historian suurnaiset. Jyväskylä: Gummerus.

Burke, R. J. & Nelson, D. L. (toim.) 2002. Advancing Women’s Careers: Research and Practice. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Davidson, M. J. & Burke, R. J. 2000. Women in Management. Current Research Issues Volume II. Thousand Oaks: Sage.

Frankel, L. P. 2005. Kiltti tyttö ei pääse pomoksi. 101 tapaa hävitä miehelle. Helsinki: Talentum.

Gherardi, S. 1995. Gender, Symbolism and Organizational Cultures. Lontoo: Sage.

Hearn, J., Kovalainen, A. & Tallberg, T. 2002. Gender divisions and gender policies in top Finnish corporations. Research Reports 57. Helsinki: Swedish School of Economics and Business Admnistration.

Hirvikorpi, H. 2005. Valta jakkupuvussa. Helsinki: WSOY.

Holgersson, C. 2003. Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet. Stockholm: EFI, Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

Juusenaho, R. 2004. Peruskoulun rehtoreiden johtamisen eroja: sukupuolinen näkökulma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta.

Karento, H. & Hänninen-Salmelin, E. 2003. Naisten asema vahvistui. Hyvinvointikatsaus. Tasa-arvo: Naiset johdossa. Tilastollinen aikakauslehti 4/2003, 44–49.

Kartovaara, L. 2003. Miesjohtajilla ura ja perhe, entä naisjohtajalla? Hyvinvointikatsaus. Tasa-arvo: Naiset johdossa. Tilastollinen aikakauslehti 4/2003, 2-8.

Lämsä, A-M. (toim.) 2003. Näköaloja naisjohtajuuteen. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan julkaisuja N:o 137/2003.
Marongiu Ivarson, S. 2000. The Meaning of Gender in Management. Investigating Factors Influencing Women’s and Men’s Entry into Management from a Social-Psychological Perspective. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 90.

Naiset huipulla. Selvitys naisista elinkeinoelämän johtotehtävissä. 1994. Tutkimuksia 206. Helsinki: Tilastokeskus.

Powell, G. N. & Graves, L. 2003. Women and Men in Management. 3.p. Thousand Oaks: Sage.

Vanhala, S. 2003. Naiset etenevät hitaasti uraputkessa. Hyvinvointikatsaus. Tasa-arvo: Naiset johdossa. Tilastollinen aikakauslehti 4/2003, 31-37.

Veikkola, E.-S. (toim.) 1996. Huipulla tuulee. Selvitys miehistä ja naisista elinkeinoelämän huipulla. Työmarkkinat 1996:13. Helsinki: Tilastokeskus.

Veikkola, E.-S. (toim.) 1999. Onko huipulla tyyntynyt? Työmarkkinat 1999:12. Helsinki: Tilastokeskus.