Etusivu
Kurssin esittely
Oppimateriaali
Tehtävät
Testit
Linkit

Tavoitteet ja kohderyhmä

Naiset ja johtajuus on verkko-opetusmateriaali, joka perehdyttää erityisesti naisiin johtajina ja johtajuudessa tutkimuksen, mutta myös käytännön työelämän näkökulmista. Tavoitteena on myös lisätä osallistujien sukupuolisensitiivisyyttä ja oppia analysoimaan johtajuuden sukupuolittuneisuutta.

Oppimateriaalin kohderyhmänä ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja avoimen yliopiston opiskelijat. Materiaali soveltuu käytettäväksi myös johdon ja henkilöstön kehittämisessä ja täydennyskoulutuksessa.

Oppimateriaalia voi käyttää yksinään tai yhdistettynä sopivan oheiskirjallisuuden ja muun materiaalin kanssa. Oppimateriaaliin voidaan lisätä haluttaessa myös vuorovaikutteisuutta, joka onnistuu esimerkiksi aineiston, kuten tehtävien, siirtämisellä verkkopohjaiselle oppimisalustalle (esimerkiksi Optima, WebCT).

Opetusmateriaali on tehty osana Opetusministeriön tukemaa Naisjohtajuuden tutkimus- ja koulutushanke NASTAa. Sen ovat tuottaneet yhteistyössä Helsingin kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Svenska Handelshögskolan (HANKEN).

Käyttöohje

Sivustolla voi liikkua haluamassaan järjestyksessä pääsivun yläreunassa näkyvien linkkien avulla. Oppimateriaali-sivulla on oma navigointinsa, joka avautuu sivun vasempaan reunaan. Sivun navigointi koostuu oppimateriaalin pää- sekä alaluvuista. Sivut näkyvät parhaiten Internet Explorer 6.0 selaimella tai sitä uudemmilla versioilla. Materiaali on tulostettavissa PDF-muodossa. Pdf-tiedoston avaamiseen tarvitset ilmaisen Adobe Acrobat Reader-ohjelman. Lataa Acrobat Reader.

Tekstejä saa lainata vapaasti normaalien akateemisten viittauskäytäntöjen ja hyvän viittaustavan mukaan. Valokuvia ei saa ladata tai kopioida ilman lupaa.

Tuotantoryhmä

Toimittaja

Lämsä Anna-Maija, Jyväskylän yliopisto

Tekijät

Ekonen Marianne, Jyväskylän yliopisto
Hearn Jeff, Svenska Handelshögskolan
Hiillos Minna, Svenska Handelshögskolan
Kontoniemi Nea, Helsingin kauppakorkeakoulu
Lämsä Anna-Maija, Jyväskylän yliopisto
Lämsä Ville, Jyväskylän yliopisto (valokuvat)
Niemi Hertta, Svenska Handelshögskolan
Tallberg Teemu, Svenska Handelshögskolan
Vanhala Kristian (logo)
Vanhala Sinikka, Helsingin kauppakorkeakoulu

Tekninen toteutus opinnäytetyönä

Kahelin Johanna, opinnäytetyön tekijä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Marjanen Sanna, opinnäytetyön tekijä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Säkkinen Aila, opinnäytetyön ohjaaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu