Faculty of Education

The new pages for Education and Psychology are available at https://www.jyu.fi/edupsy/en/.

UNESCO Global Monitoring -raportin julkaisutilaisuus UNESCO Global Monitoring Report launch event

Opetuksen ja oppimisen laatu on kaikkien oikeus Globaalin Koulutus kaikille -prosessin seurantaraportti julkistetaan 29.1.2014 klo 12:15-16:00 Jyväskylän yliopistossa, Seminaarinkatu 15, S212 (Vanha juhlasali) Teaching and Learning:Achieving Quality for All Global Monitoring Report launching event at the University of Jyväskylä, Seminaarinkatu 15, S212 (Old Festival Hall)

 In English below

UNESCO:n koordinoiman Koulutus kaikille –prosessin seurantaraportti 2013/2014 julkistetaan 29.1.2014 Addis Abebassa, Etiopiassa. Yhteistyössä UNESCO:n, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoasiainministeriön kanssa Jyväskylän yliopisto järjestää julkistamistilaisuuden Suomessa samaan aikaan kansainvälisen julkistamistapahtuman kanssa.

Globaalin seurantaraportin keskeiset teemat tarkastelevat Suomessakin nyt ajankohtaisia kysymyksiä – opetuksen ja oppimisen laatua:

1. Oppimisen kriisi
Globaalisti 250 miljoonaa lasta eivät opi perustietoja ja -taitoja. Useat näistä lapsista elävät haasteellisissa oloissa. Yksi neljästä koulunsa päättävästä nuoresta on lukutaidoton, mikä kertoo opetuksen heikosta laadusta. Kriisiä pahentaa huutava pula opettajista. Perusopetukseen tarvittaisiin nyt 5,2 miljoonaa opettajaa, jotta YK:n asettama tavoite perusopetuksen tarjoamisesta kaikille vuoteen 2015 mennessä voitaisiin saavuttaa.

 

2. Koulutuksen laadun tärkein tekijä on opettajien laatu
Raportissa esitetään neljä strategiaa opetuksen laadun ja oppimisen edellytysten parantamiseen: hyvien opettajien rekrytointi, opettajankoulutuksen laadun parantaminen, parhaiden opettajien panostaminen heikoimpiin oppilaisiin ja hyvien opettajien palkkauksen ja urakehityksen takaaminen. Lisäksi raportissa tarjotaan keinoja kehittää koulutushallintoa ja opetusjohtoa, opetussuunnitelmaa ja arviointijärjestelmiä, tavoitteena turvata opettajille työolot, joissa heikot oppijat havaitaan ja heitä tuetaan.

 

3. Ketään ei jätetä oppimisen ulkopuolelle
Yhtäkään globaalin Koulutus kaikille (Education For All) -prosessin kuudesta tavoitteesta ei saavuteta määräaikaan, vuoteen 2015 mennessä. Merkittävä syy tähän on koulutuspolitiikan ja -päättäjien epäonnistuminen kaikkein syrjäytyneimpien aseman parantamisessa. Tuloksena on, että köyhimmät maaseudun nuoret naiset ovat viettäneet koulussa useita vuosia vähemmän kuin rikkaimmat kaupunkilaiset nuoret miehet. Seuraavia globaaleja koulutuksen tavoitteita vuodeksi 2030 määritettäessä on varmistettava, että kaikki lapset, olosuhteista riippumatta, suorittavat perusopetuksen ja oppivat perustiedot ja -taidot. Tiedonkeruuta on parannettava heikoimpien ja köyhimpien, maaseudun, tyttöjen ja vammaisten lasten koulutuksen ja oppimisen seuraamiseksi – ketään ei saa jättää 2015 vuoden jälkeen oppimisen ulkopuolelle.

 

Suomessa järjestettävässä julkistamistilaisuudessa globaalin raportin EFA Global Monitoring Report 2013/2014 esittelee UNESCO:n kansainvälisen raportointitiimin edustaja. Esittelyä seuraa raportin kommentointi Suomen koulutusjärjestelmän kehittämisen ja suomalaisen kehitysyhteistyön näkökulmasta. Suomen ulkoasiainministeriö tukee globaalia Koulutus kaikille -prosessia ja myös seurantaraportin laadintaa.

 

In English

The 2013/4 Education for All Global Monitoring Report will show why education is pivotal for development in a rapidly changing world. It will explain how investing wisely in teachers, and other reforms aimed at strengthening equitable learning, transform the long-term prospects of people and societies.

The Report will highlight policies and strategies from around the world that demonstrate education’s power to promote equitable development. It will focus attention on improving the quality of education, including through reforming teacher training, deployment and motivation. Reforms in teaching can also ensure people acquire the digital literacy skills demanded by rapidly evolving information and communication technologies and social media.

The thematic section of the Report will look in more detail at the importance of teaching and learning for development. It will be divided into two inter-related parts. The first part will demonstrate why it is vital to place equity in education at the centre of the post-2015 development agenda.


It will show that the failure of the Millennium Development Goals to do this is one reason they have not led to as much progress as intended. New data analysis will be presented to identify how overcoming inequalities in educational access and learning is needed if future development goals are to be successful.

The second part will look in more detail at the types of policies and programmes needed to ensure equitable learning contributes to economic, social and political development, paying particular attention to teacher reforms. This part will begin by providing a snapshot of the current status of learning inequalities, identifying whether and how these have narrowed in some countries over time. It will showcase countries that have managed to extend access to education while improving learning outcomes. It will then put the spotlight on reforms in teacher recruitment, deployment and governance needed to improve equitable learning outcomes. The Report will also look at the curriculum and assessment reforms needed to enable teachers to fulfil their role in ensuring all children and young people are equipped with relevant knowledge and skills to contribute to their countries’ development.


Ohjelma/Programme:

12:15 Opening of the Launch Event in Finland, Dr Kari Pitkänen, Director of Strategic Planning, University of Jyväskylä

12:30 Word of Welcome, Professor Marja-Leena Laakso, Dean, Faculty of Education

12:40 Professor Päivi Tynjälä, Finnish Institute for Educational Research

12:45 Teaching and Learning for Development: Education for All Global Monitoring Report 2013/2014
Dr Joanna Härmä, Research Officer, UNESCO

13:45 Insights to Finland's Global Responsibility in Teaching and Learning for Development

Professor Heikki Lyytinen, University of Jyväskylä, Department of Psychology:
Graphogame, supporting literacy

Dr Olli-Pekka Malinen, Niilo Mäki Institute: Teacher Efficacy

Ms Hanna Posti-Ahokas, PhD candidate, University of Helsinki: Contribution of qualitative research to EFA monitoring in Tanzania

Dr (h.c.) Onerva Mäki: Stafrica: Educational Collaboration for Development

Mr Jussi Karakoski, Finnish Ministry for Foreign Affairs: Finland and  Teaching and Learning for Development

15:15  Discussion, chair Dr Matti Kuorelahti
Teaching and Learning, Achieving Quality for All

15:45  Closing:  Crystal Green, PhD student

16:00 Refreshments

 

The event can be followed also online through the following link:
http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/edu/en/global-monitoring-report-2014

Presentations:
Joanna Härmä
Olli-Pekka Malinen
Hanna Posti-Ahokas
Crystal Green

Lisätietoja/Further information:

Elisa Heimovaara
International liaison/suunnittelija, kansainväliset asiat
Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta
University of Jyväskylä/Jyväskylän yliopisto
Viveca 369
P.O.Box 35  FIN-40014  Jyväskylä, Finland
mobile: +358 400 247421
e-mail: elisa.heimovaara@jyu.fi