Erityispedagogiikka

Pilvet-kapea

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erityispedagogiikan yksikössä järjestetään erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erilliset erityisopettajan opinnot). Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Tästä erityispedagogiikan perusopinnoilla luetaan hyväksi 20 opintopistettä.

Opinnot (40 op) toteutetaan monimuoto-opetuksena ja siten, että opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi lukuvuodessa. Lähiopetusjaksoja järjestetään lukuvuoden aikana 9. Näillä viikoilla on läsnäolovelvollisuus. Harjoittelu/t suoritetaan lähiopetusjaksojen ulkopuolella.

Opinnoissa opiskelijalle annataan valmius erityisopetuksen kohteina olevien oppilaiden ja oppilasryhmien opetukseen. Opintojen ammatillisena perustana ovat erityisluokanopettajan ja/tai erityisopettajan tehtävät.

Tehtäväalueisiin kuuluva koulutus jaotellaan seuraavasti:

Ryhmät
Ryhmä 1. Alle kouluikäisten ja esiasteen erityisopetus
Ryhmä 2. Kehitysvammaisten oppilaiden erityisopetus
Ryhmä 3. Luokkamuotoinen ja osa-aikainen erityisopetus
Ryhmä 4. Osa-aikainen erityisopetus
OPISKELIJAVALINTA
OPISKELU
Tänään

6. lokakuuta 2015, viikko 41, Roine. (*)

Yhteystiedot

Yhteystiedot (Viveca)

Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikka
PL 35 (Viveca)
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Viveca
Rautpohjankatu 8