Erityispedagogiikka

Pilvet-kapea
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kasvatustieteiden laitoksella erityispedagogiikan oppiaineessa järjestetään erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erilliset erityisopettajan opinnot). Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Erityispedagogiikan perusopinnot aiemmin suorittaneille opinnoista luetaan hyväksi 20 opintopistettä.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelussa yhdistyvät erilaiset lähi- , etä- ja itseopiskelun muodot. Opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi yhdessä lukuvuodessa. Lukuvuoden aikana järjestetään noin yhdeksän lähiopetusjaksoa, jotka pidetään Jyväskylässä ja näillä lähiviikoilla on läsnäolovelvollisuus. Harjoittelu (n. 3-5 vkoa) suoritetaan lähiopetusjaksojen ulkopuolella. Opinnot siis edellyttävät, että opiskelija pystyy esim. vapautumaan työstä ja osallistumaan lähiopetusjaksoihin ja ohjattuun harjoitteluun. Aikaa tulee varata myös itsenäiseen työskentelyyn, esim. useisiin opintojaksoihin sisältyvien  kirjallisten tehtävien tekemiseen.

Opinnoissa opiskelijalle annataan valmius erityisopetuksen kohteina olevien oppilaiden ja oppilasryhmien opetukseen. Opintojen ammatillisena perustana ovat erityisluokanopettajan ja/tai erityisopettajan tehtävät.

Opiskelijoita valitaan seuraaville erityisopetuksen osa-alueille:

Ryhmät
Ryhmä 1. Alle kouluikäisten ja esiasteen erityisopetus
Ryhmä 2. Kehitysvammaisten oppilaiden erityisopetus
Ryhmä 3. Luokkamuotoinen ja osa-aikainen erityisopetus
Ryhmä 4. Osa-aikainen erityisopetus
OPISKELIJAVALINTA
OPISKELU
Tänään

18. elokuuta 2017, viikko 33, Leevi. (*)

Yhteystiedot

 Ruusupuisto

Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikka
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Ruusupuisto
Alvar Aallon katu 9

Ruusupuiston uutiset