Erityispedagogiikka

Pilvet-kapea

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kasvatustieteiden laitoksella erityispedagogiikan oppiaineessa järjestetään erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erilliset erityisopettajan opinnot). Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Erityispedagogiikan perusopinnoilla opinnoista luetaan hyväksi 20 opintopistettä.

Opinnot (40 op) toteutetaan monimuoto-opetuksena ja siten, että opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi lukuvuodessa. Lukuvuoden aikana järjestetään noin yhdeksän lähiopetusjaksoa, jotka pidetään Jyväskylässä. Näillä viikoilla on läsnäolovelvollisuus. Harjoittelu/t suoritetaan lähiopetusjaksojen ulkopuolella.

Opinnoissa opiskelijalle annataan valmius erityisopetuksen kohteina olevien oppilaiden ja oppilasryhmien opetukseen. Opintojen ammatillisena perustana ovat erityisluokanopettajan ja/tai erityisopettajan tehtävät.

Tehtäväalueisiin kuuluva koulutus jaotellaan seuraavasti:

Ryhmät
Ryhmä 1. Alle kouluikäisten ja esiasteen erityisopetus
Ryhmä 2. Kehitysvammaisten oppilaiden erityisopetus
Ryhmä 3. Luokkamuotoinen ja osa-aikainen erityisopetus
Ryhmä 4. Osa-aikainen erityisopetus
OPISKELIJAVALINTA
OPISKELU
Tänään

29. syyskuuta 2016, viikko 39, Sorja, Sirja. (*)

Yhteystiedot

 Ruusupuisto

Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikka
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Ruusupuisto
Alvar Aallon katu 9

Ruusupuiston uutiset