Erityispedagogiikka

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.

Opintojen seuraaminen ja opintorekisteri

Kun opintosuoritus valmistuu, kurssin opettaja tai osastosihteeri kirjaa suorituksen Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin.

Omaa opintosuoritusrekisteriäsi pääset kätevästi tarkastelemaan Korppi-järjestelmän kautta. Opintosuoritusrekisteriä kannattaakin seurata aktiivisesti ja selvittää mahdolliset virheet ja puuttuvat suoritukset heti. Opintorekisteriin liittyvissä asioissa auttaa osastosihteeri Tanja Koivunen.

Usein kurssisuoritukset koostuvat osasuorituksista (suoritukseen voi kuulua esim. luento, oppimistehtävä ja kirjatentti). Osasuoritukset kirjataan Korppiin kyseisen kurssin lomakkeelle, josta opiskelija pystyy seuraamaan suorituksiaan. Osasuorituksista koostuva kurssisuoritus kirjataan opintorekisteriin vasta kun kaikki osasuoritukset on hyväksytty.

Tänään

19. elokuuta 2017, viikko 33, Mauno, Maunu. (*)

Yhteystiedot

 Ruusupuisto

Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikka
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Ruusupuisto
Alvar Aallon katu 9

Ruusupuiston uutiset