Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

eTentti-ohjeet ja ilmoittautuminen

 

Mikä on eTentti (ohje opiskelijalle)?

eTentissä on mahdollista tenttiä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aine- ja syventävien opintojen sisältöopintojaksoja. 
Sisältöopintojaksojen vaihtoehtoiset suoritustavat: lukuvuonna 2014-15. Opintojaksojen teokset ja teosten valintaohjeet on esillä opintovaatimusten sivuilla. Tenttikirjoja ei tarvitse ilmoittaa etukäteen opintojakson vastuuopettajille. eTenttitilaisuudessa vastaat vain valitsemiesi teosten kysymyksiin.
Sivuaineopiskelija ei voi ilmoittautua eTenttiin, jollei hänelle ole myönnetty  oppiaineeseen opinto-oikeutta.

Myös maturiteettikokeet suoritetaan eTenttinä, seuraa henkilökohtaisen eTentin ohjeita.  Ennen ilmoittautumista opiskelijan on sovittava ohjaajan kanssa maturiteettikokeesta. 

Huomioi Kirjaston aukioloajat vuodenvaihteessa. eTenttien tarkastusaika on normaalisti kolme viikkoa.  Suoritus kirjataan opintorekisteriin tenttipäivän mukaan.


Ilmoittautuminen eTenttiin
(kaksivaiheinen)

I) Ilmoittaudu eTenttiin ensin Korpissa
Navigointi Korpissa: Opinnot - Kurssit ja kokonaisuudet - Haku ja ilmoittautuminen.
Kirjoita hakusanaksi opintojakson koodi. Valitse kurssi, jonka nimen lopussa on maininta eTentti.

II) Korppi-ilmoittautumisen jälkeen ilmoittaudu tenttiin erillisessä eTentti-sovelluksessa.
- Valitse tenttikirjat opintovaatimuksissa olevien ohjeiden mukaisesti.
- Tenttiin tulee ilmoittautua vähintään kahta päivää aikaisemmin.

eTentti-tilan kulunvalvontakäytäntö muuttuu 24.11.2014 lähtien: eTentti-tilan kulunvalvonta-avaimia ei enää tarvita. eTentti-tilaan kulku hoituu jatkossa siten, että tilan oven sähköinen lukitus päästää tenttijät sisään puolen tunnin ajan tenttiajan molemmin puolin (15 min ennen tentin alkua  ja 15 minuuttia sen jälkeen). Säilytyslokeroiden avaimet laitetaan lokeroiden oviin valmiiksi ja käytön jälkeen avain on palautettava lokeron oveen. Koska tenttijöiden henkilöllisyyttä ei enää tarkasteta avaimen luovutuksen yhteydessä, eTentti-tilan kameravalvontaa tehdään tehostetusti. Samoin henkilöllisyyden varmistuksia suoritetaan aiempaa enemmän.

E-Tenttituki tiedottaa:
E-tenttisovellusta kannattaa käyttää Mozilla Firefox -selaimella. Sovelluksessa ei ole automaattista välitallennusta, joten tallenna vastauksesi useamman kerran vastauksen kirjoittamisen aikana mahdollisten sähkö- ja verkkokatkosten vuoksi.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää, otathan yhteyttä Sari Virtaseen.
Otamme myös mielellämme vastaan palautetta eTentistä.