Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.

eTentti-ohjeet ja ilmoittautuminen

 

Mikä on eTentti (ohje opiskelijalle)?

eTentissä on mahdollista tenttiä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aine- ja syventävien opintojen sisältöopintojaksoja. 
Sisältöopintojaksojen vaihtoehtoiset suoritustavat lukuvuonna 2015-16   ja kesällä 2016. Opintojaksojen teokset ja teosten valintaohjeet on esillä opintovaatimusten sivuilla. Tenttikirjoja ei tarvitse ilmoittaa etukäteen opintojakson vastuuopettajille. eTenttitilaisuudessa vastaat vain valitsemiesi teosten kysymyksiin.
Sivuaineopiskelija ei voi ilmoittautua eTenttiin, jollei hänelle ole myönnetty  oppiaineeseen opinto-oikeutta.

Myös maturiteettikokeet suoritetaan eTenttinä. Ennen ilmoittautumista opiskelijan on sovittava ohjaajan kanssa maturiteettikokeesta. Opiskelija voi ilmoittautua ja varata itselleen tenttiajan vasta sen jälkeen, kun hänelle on tehty Exam-järjestelmään henkilökohtainen tentti

Huomioi Kirjaston aukioloajat. eTenttien tarkastusaika on normaalisti kolme viikkoa.  Suoritus kirjataan opintorekisteriin tenttipäivän mukaan.
Tiedoksi, UUTTA: Tenttimismahdollisuudet kesälauantaisin:
Opiskelijat voivat kesällä etenttiä vain kirjaston aukioloaikojen ja 3. kerrokseen pääsyn puitteissa, jolloin lauantait ovat kiinni. Nyt on saatu poikkeusjärjestelyin kolme kesälauantaita tenttiajoiksi: 11.6., 9.7. ja 13.8. klo 10-14


Ilmoittautuminen eTenttiin
(kaksivaiheinen)

I) Ilmoittaudu eTenttiin ensin Korpissa
Navigointi Korpissa: Opinnot - Kurssit ja kokonaisuudet - Haku ja ilmoittautuminen.
Kirjoita hakusanaksi opintojakson koodi. Valitse kurssi, jonka nimen lopussa on maininta eTentti.

II) Korppi-ilmoittautumisen jälkeen ilmoittaudu tenttiin erillisessä eTentti-sovelluksessa: Uuden Exam -eTentti-sovelluksen osoite: exam.app.jyu.fi.
- Valitse tenttikirjat opintovaatimuksissa olevien ohjeiden mukaisesti.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää, otathan yhteyttä Sari Virtaseen.
Otamme myös mielellämme vastaan palautetta eTentistä.