Koulutusjohtaminen

Palapeli

Koulutusjohtaminen - uutta Suomessa

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.

Koulutusjohtaminen

Koulutusjohtaminen on Suomessa uusi ala, joka kattaa kaikki koulutusasteet esiopetuksesta ylemmän asteen koulutukseen.

Koulutusjohtaminen koskee perinteisesti koulutuksen organisatorista ja pedagogista johtamista. Laajemman näkemyksen mukaan kyse on myös johtajuudesta, ei vain johtamisesta. Johtajuudella tarkoitetaan organisaation sisäistä ja muuttuvaa tilaa, joka on tutkimuksemme yksi painopiste.

Koulutusjohtamisen tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus kulkevat laitoksellamme käsi kädessä. Koulutusjohtamisen ala on organisoitu Kasvatustieteiden laitoksen Koulutusjohtamisen instituuttiin (ent. Rehtori-instituutti).

  Kuvat: Sami Haapoja/Jukka Matilainen

  Yhteystiedot

  Ruusupuisto

   

  Jyväskylän yliopisto
  Kasvatustieteiden laitos
  Koulutusjohtaminen
  (Ruusupuisto)
  PL 35
  40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO


  Käyntiosoite:
  Ruusupuisto, Alvar Aallon katu 9 (4. krs)

  Sähköposti:
  koulutusjohtaminen(at)jyu.fi