Opettajankoulutuslaitos

opiskelijat

Luokanopettajaksi...

 

Aineenopettajaksi...

 

Opinto-ohjaajaksi...

Suomenkielistä opettajankoulutusta jo 150 vuotta!

Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden ammatillista kehittymistä autonomisiksi, eettisesti vastuullisiksi koulutus- ja kasvatuskulttuuria sekä omaa toimintaansa kriittisesti analysoiviksi ja uudistaviksi asiantuntijoiksi.

 

 

Yhteystiedot

yhteystiedot.jpg

Postiosoite:
Opettajankoulutuslaitos
Pl 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Käyntiosoite:
Viveca (5. kerros)
Rautpohjankatu 8

150v logo sininen

Laitoksen johto

Opetushenkilöstö
Hallintohenkilöstö
Muu henkilöstö

Tänään

28. huhtikuuta 2015, viikko 18, Ilpo, Ilppo, Tuure. (*)