Opettajankoulutuslaitos

opiskelijat

Luokanopettajaksi...

 

Aineenopettajaksi...

 

Opinto-ohjaajaksi...

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.

Ajattele isosti - kokeile rohkeasti

OKL:n uudet sivut 2017 löytyvät osoitteesta:
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/oklLaaja-alainen ja tutkimusperustainen opettajankoulutus on Jyväskylän yliopiston vahvuuksia. Opettajankoulutuslaitoksessa voi opiskella luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi.

Opettajankoulutuslaitoksessamme tehdään monialaista, soveltavaa ja teoreettista tutkimusta. Tutkimuksemme painopistealueet ovat oppimisen, opettamisen ja ohjauksen prosessien tutkimus, opettajuuden ja ohjaajuuden tutkimus ja tulevaisuuden koulun ja oppimisympäristöjen tutkimus.

Olemme tiiviissä vuoropuhelussa yhteiskunnan eri sidosryhmien, erityisesti koulujen ja koulutusalan toimijoiden kanssa. Luomme aktiivisesti uudenlaisia yhteistyömuotoja, jotka kehittävät opettajankoulutuksen ja koulujen pedagogista toimintakulttuuria.