Opettajankoulutuslaitos

opiskelijat

Luokanopettajaksi...

 

Aineenopettajaksi...

 

Opinto-ohjaajaksi...

Suomenkielistä opettajankoulutusta jo 150 vuotta!

Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden ammatillista kehittymistä autonomisiksi, eettisesti vastuullisiksi koulutus- ja kasvatuskulttuuria sekä omaa toimintaansa kriittisesti analysoiviksi ja uudistaviksi asiantuntijoiksi.