Opettajankoulutuslaitos

opiskelijat

Luokanopettajaksi...

 

Aineenopettajaksi...

 

Opinto-ohjaajaksi...

Suomenkielistä opettajankoulutusta jo 150 vuotta!

Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden ammatillista kehittymistä autonomisiksi, eettisesti vastuullisiksi koulutus- ja kasvatuskulttuuria sekä omaa toimintaansa kriittisesti analysoiviksi ja uudistaviksi asiantuntijoiksi.

 

EARLI SIG 5-Konferenssi

Tulevaisuuden haasteet varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa
25.-27.8.2014, Jyväskylän yliopisto

 

Olet lämpimästi tervetullut kasvatustieteiden tiedekunnan ja psykologian laitoksen järjestämään EARLI:n (The European Association for Research in Learning and Instruction) SIG 5-ryhmän (Learning and Development in Early Childhood) konferenssiin Jyväskylään.

Konferenssin pääpuhujat, temaattiset symposiumit ja esitykset sekä työpajat tarkastelevat tulevaisuuden haasteita, joita asetetaan niin varhaiskasvatukselle kuin koulupolun ensimmäisille vuosille. Konferenssissa käsitellään sekä vanhempien, opettajien että vertaisryhmän merkitystä lasten kehitykselle ja oppimiselle eri konteksteissa (kotona, päivähoidossa ja koulussa).

Konferenssi tarjoaa kansainvälisen foorumin, jossa tarkastellaan varhaiskasvatuksen ja ensimmäisten kouluvuosien (0-8-vuotiaat) oppimisen ja kehityksen prosesseja, käytänteitä ja vaikuttavuutta.

Lisää tietoa: http://www.jyu.fi/earli-sig5-2014

Yhteystiedot

yhteystiedot.jpg

Postiosoite:
Opettajankoulutuslaitos
Pl 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Käyntiosoite:
Viveca (5. kerros)
Rautpohjankatu 8

150v logo sininen

Laitoksen johto

Opetushenkilöstö
Hallintohenkilöstö
Muu henkilöstö

Tänään

24. huhtikuuta 2014, viikko 17, Pertti, Albert, Altti. (*)