Opettajankoulutuslaitos

Yrittäjyyskasvatuksen opintojaksot

 

Pieni sivubanneri

 

 

 

Mitä on yrittäjyyskasvatus? Millaisia ovat yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset sovellutukset? Millainen on yritys oppimisympäristönä? Nämä ovat yrittäjyyskasvatuksen keskeisiä kysymyksiä, joihin voit perehtyä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opinnoissa. Tarkemmin tietoja artikkelissa: Yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa -malli ja sen toteuttaminen. Matti Rautiainen (s.257-266)

Koska yrittäjyyskasvatus sitoutuu erityisesti kahteen tieteenalaan – kasvatustieteeseen ja taloustieteeseen, molempien opintoja tarvitaan. Yrittäjyyden opintoja voi opiskella Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Opettajankoulutuslaitos puolestaan järjestää vuosittain yrittäjyyskasvatuksen opintojaksoja: POM10CC Osallistuva kansalaisuus ja sivuaineopintoihin liittyen yrittäjyys ja OKLS420 Syventävät ilmiöopinnot.

Tarjottavien opintojaksojen lisäksi muun muassa tutkielmaopinnot (kandidaatintutkielma ja pro gradu opinnäyte) voi suunnata yrittäjyyskasvatukseen.

 

Klikkaa porrasta ja katso tarkempia tietoja yrittäjyyskasvatuksen eri opintojaksoista!

 

Täydennyskoulutus
Tutkielmat 3-5 lv
Syventävät opinnot 1-3 lv
Sivuaineopinnot Aineopinnot 1-3 lv
Perusopinnot 1. lv

 

Lisätiedot:

Matti Rautiainen (matti.rautiainen(at)jyu.fi)

Sonja Niiranen (sonja.k.niiranen(at)jyu.fi)