Opettajankoulutuslaitos

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.

Julkaisutiedote: Eläköön kyläkoulu!

kylakoulu.jpg

Eira Korpinen (toim.)
Eläköön kyläkoulu!
PS-kustannus, nid. 284 s., hinta 38,-
ISBN 978-952-451-473-6

 

Kyläkoulujen lakkautusbuumilla hatarat perusteet

2000-luvulla on lakkautettu jo noin tuhat kyläkoulua. Sulkemisperusteina ovat yleensä olleet kunnan taloudelliset vaikeudet ja koulujen pienet oppilasmäärät. Olisivatko päätökset voineet olla erilaisia, mikäli päättäjät olisivat perehtyneet maaseutukouluja koskeviin tutkimustuloksiin?

Nykyisin uusina ajatuksina markkinoidut pedagogiset virtaukset ovat olleet kyläkoulujen käytäntöinä jo vuosikymmeniä. Kyläkoulussa toteutetaan tekemällä oppimisen ajatusta, käydään seikkailukoulua ja opitaan tutkimalla. Kyläkoulu on ollut edelläkävijä myös vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa, joka on uusissa koululaeissa suositeltu opetusjärjestely.

Kyläkoulujen puolustajia kritisoidaan siitä, että he suhtautuvat asiaansa tunteella. Olisiko koululaitoksen pikemminkin syytä olla ylpeä ihmisten vahvasta tunnesiteestä kouluun?

Kaikissa kunnissa kyläkoulujen lakkautuksilla ei ole saatu aikaan myöskään taloudellisia
säästöjä. Koulutuksen kustannuksia koskevat tilastot osoittavat, että samaan aikaan, kun
300 koulua on lakkautettu vuosina 2000–2004, perusopetuksen menot ovat kasvaneet
24 %.

Teos Eläköön kyläkoulu! (PS-kustannus, 2010) paneutuu pienten koulujen lakkautusten
syihin. Kirjan tekijät puolustavat kyläkouluja tutkimus- ja kokemusperäisen tiedon avulla.
Teoksessa käsitellään oppimisen laatua kyläkouluissa, pienten koulujen pedagogiikkaa
sekä kodin, koulun ja kylän välistä yhteistyötä.

Mediatiedote (pdf)


Lisätietoja:
Kirjan toimittaja, kasvatustieteen professori Eira Korpinen, 0400 850 411, eira.korpinen@jyu.fi
PS-kustannus, tiedotuspäällikkö Henna Santalahti, 040 530 7268, henna.santalahti@ps-kustannus.fi


Arvostelukappaleet:
PS-kustannus, tiedottaja Monna Multanen, 014 337 0075, monna.multanen@ps-kustannus.fi


Tilaukset:

PS-kustannuksen verkkokauppa tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi

 

Yhteystiedot

Postiosoite:
Opettajankoulutuslaitos
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Käyntiosoite:
Ruusupuisto, Alvar Aallon katu 9

Ruusupuiston uutiset

Tänään

29. maaliskuuta 2017, viikko 13, Jouni, Joni, Joonas, Joona, Jonne, Jonni. (*)