Varhaiskasvatus

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.

Alumnit

Jyväskylän yliopiston alumnitoiminta

Alumni on latinaa ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia. Suomeen sana on tullut Yhdysvalloista, jossa se tarkoittaa tutkinnon suorittanutta, valmistunutta opiskelijaa. Jyväskylän yliopiston alumneja ovat kaikki Jyväskylän yliopistosta tai aiemmin Kasvatusopillisesta korkeakoulusta valmistuneet, henkilökunta sekä yliopistossa työskennelleet.

Yliopiston avulla alumnit voivat jatko- ja täydennyskouluttaa itseään, vaikuttaa yliopiston kehittymiseen ja pitää yhteyttä entisiin opiskelukavereihinsa.


Varhaiskasvatuksen alumnipäivä 2.5.2012 klo 12-15

 

Varhaiskasvatuksen alumnitoiminta

Alumnitoiminnalla vahvistetaan yhteyksiä varhaiskasvatuksen työelämään ja edistetään varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden kehittymistä.

Osana alumnitoimintaa varhaiskasvatuksen oppiaine järjestää ura- ja tutkimuspäiviä, jotka ovat avoimia myös päivähoidon työelämän edustajille.


Liity yliopiston omaan alumniyhteisöön osoitteessa: http://alumninet.jyu.fi

Varhaiskasvatuksen alumnivastaavana toimiii varhaiskasvatuksen amanuenssi Anna Mari Kokkonen. Tulevista tapahtumista tiedotetaan www-sivuilla.

Julkaisut:

  • 10 vuotta ja 128 maisteria - Suvi Rintalan raportti laitokselta valmistuneista kasvatustieteen maistereista, julkaistu 15.3.2007. (pdf-tiedosto, 62kt)


Lisätietoa

Contact Information

Ruusupuisto

Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteiden laitos /
Varhaiskasvatus
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

puh. +35840 805 3123

Käyntiosoite:
Ruusupuisto, Alvar Aallon katu 9

Henkilöstö

Ruusupuiston uutiset