Varhaiskasvatus

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.

Tutkimushankkeet

1. Lapsuus, kasvuympäristöt ja lapsen hyvinvointi
2. Varhaisvuosien pedagogiikka, kehitys ja oppiminen
3. Varhaiskasvatustyön kehittäminen arviointi

 • Maritta Hännikäinen
  Leikki, kehitys ja oppiminen varhaiskasvatusympäristöissä
  - Asiasanat: leikki, kehitys, oppiminen, varhaiskasvatus
  - Erillisiä toisiinsa liittyviä tutkimuksia sisältävä hanke
  - Kohderyhmä: 1 - 6-vuotiaat lapset kasvattajineen
  - Tutkimus on meneillään
 • Maritta Hännikäinen
  Emotionaalinen hyvinvointi päiväkodissa: Osallistuminen, sosiaaliset suhteet ja opettajan rooli yhteisessä toiminnassa
  - Asiasanat: emotionaalinen hyvinvointi, osallistuminen, sosiaaliset suhteet, varhaiskasvatus, päiväkoti
  - Erillisiä toisiinsa liittyviä tutkimuksia sisältävä, osin kansainvälinen hanke
  - Kohderyhmä: 1 - 6-vuotiaat lapset kasvattajineen
  -Tutkimus on meneillään, painopiste siirtymässä 1 - 3-vuotiaisiin lapsiin
 • Marja-Leena Laakso, Anna-Maija Poikkeus (OKL), Kenneth Eklund (psykologian laitos)
  Lapsen varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointi
  - Asiasanat: Varhainen kommunikaatio, kielen kehitys, arviointi, riski-kehitys
  - Laajempi hanke, joka kuuluu osana Oppiminen ja motivaatio -huippututkimusyksikköön, SA
  - Koskee 6kk - 36kk ikäisiä lapsia
  - Tutkimus on meneillään
 • Marja-Leena Laakso, Anna-Maija Poikkeus (OKL), Tuija Aro (NMI), Kenneth Eklund (psykologian laitos), Johanna Katajamäki (NMI)
  Ylivilkkaiden lasten vanhemmuus ja vanhemmuuden tukeminen
  - Asiasanat: ADHD, ylivilkkaus, vanhemmuus, interventio, leikki-ikä
  - Laajempi hanke
  - Koskee 4 - 6 vuoden ikäisiä lapsia
 • Marja-Leena Laakso, Tuija Aro (NMI), Anna-Maija Poikkeus (OKL), Kenneth Eklund (Psykologian laitos), Timo Ahonen (psykologian laitos)
  Kielellisen kehityksen yhteydet lapsen itsesäätelyyn ja toiminnanohjaukseen
  - Asiasanat: kielen kehitys, itsesäätely, toiminnanohjaus, seurantatutkimus
  - Laajempi TOMERA –hanke, jota rahoittaa RAY
  - Kohde: 0 - 5 vuoden ikäiset lapset
 • Tiina Lautamo (Terveystiet. laitos), Marja-Leena Laakso, Tuija Aro (NMI) ja Timo Ahonen (Psykologian laitos)
  Lapsen leikin arviointi ryhmätilanteissa
  - Asiasanat: ADHD, ylivilkkaus, vanhemmuus, interventio, leikki-ikä
  - Väitöskirjatutkimus
  - Kohde: 2- 8 vuoden ikäiset lapset
 • Elina Lehtinen, Marja-Leena Laakso, Tuija Aro (NMI), Anna-Maija Poikkeus (OKL), Kenneth Eklund (Psykologian laitos)
  Ylivilkkaiden lasten leikki ja sen tukeminen
  - Asiasanat: ADHD, ylivilkkaus, leikki, interventio
  - Väitöskirjatutkimus, osa TOMERA -hanketta
  - Kohde: 4 - 6 vuoden ikäiset lapset
  - Tutkimus on meneillään
 • Erja Rautamies, Marja-Leena Laakso, Tuija Aro (NMI), Anna-Maija Poikkeus (OKL), Kenneth Eklund (Psykologian laitos)
  Haasteet kasvatuskumppanuudelle perheissä, joissa on ylivilkas tai käytöshäiriöinen lapsi
  - Asiasanat: kasvatuskumppanuus, ADHD, ylivilkkaus, käytöshäiriöt, interventio
  - Väitöskirjatutkimus, osa TOMERA – hanketta
  - Kohde: 4 - 6 vuoden ikäiset lapset
  - Tutkimus on meneillään
 • Leena Turja
  Lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa, arvioimisessa ja kehittämisessä päiväkodissa
  - Asiasanat: laatu, arviointi, suunnittelu, lapsen osallisuus
  - Yksittäinen tutkimus
  - Kohderyhmä: 3 - 6-vuotiaat lapset
  - Tutkimus on meneillään
 • Leena Turja
  Tytöt ja teknologia - hanke
  - Asiasanat: varhaiskasvatus, teknologiakasvatus, tasa-arvo, sukupuoli, opetussuunnitelma
  - Yliopiston eri laitosten välinen kehittämishanke, jolle on haettu myös EU-rahoitusta ja yhteistyökumppaneita Euroopasta. Hankkeessa tehdään yksittäisiä osatutkimuksia, mm. pro gradututkielmia.
 • Pirjo-Liisa Poikonen
  Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alkupolulla (ALKUPORTAAT)
  - asiasanat: lasten taitojen kehitys ja oppiminen, opetuskäytänteet, opettajan ja vanhempien yhteistyö, luottamus, esi- ja alkuopetus, siirtymä esiopetuksesta     alkuopetukseen
  - laajempi kansainvälistä yhteistyötä sisältävä tutkimushanke, joka on osa Oppiminen     ja motivaatio- huippuyksikköä, SA (tutkimuksessa mukana Jyväskylän yliopisto: OKL, Psykologian laitos ja Varhaiskasvatuksen laitos sekä Turun, Joensuun ja Tarton yliopisto)
  - kohderyhmä: vanhemmat, opettajat, lapset (6-10-vuotiaat)