Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.