Kasvatustieteiden tiedekunta

Kansainvälisten asioiden suunnittelijan yhteystiedot

Ms Elisa Heimovaara
Faculty of Education
P.O.Box 35
40014  University of Jyväskylä
Finland


mobile +358 400 247 421


e-mail:elisa.heimovaara@jyu.fi
Skype: r.elisah
Room: RUU B233