Kasvatustieteiden tiedekunta

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Ajankohtaiset tiedot ilmoittautumisesta löytyvät opiskelijapalveluiden sivuilta
(https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opiskelijoille/how-to/ilmoittautuminen).


Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuoden alkaessa viimeistään 15.9. mennessä.
– Läsnäolevaksi ilmoittautuu opiskelija, joka aikoo seurata opetusta, osallistua harjoituksiin/tentteihin tai hänen tutkielmansa on hyväksyttävänä tiedekunnassa.
– Poissaolevaksi ilmoittautuu opiskelija, joka ei aio osallistua opetukseen. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu, hänet poistetaan opiskelijaluettelosta. Halutessaan myöhemmin jatkaa opiskelujaan, joutuu varsinainen ja täydentävä opiskelija maksamaan uudelleenkirjaamismaksun (Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 1200/2006, 3 §).

Huom! Ilmoittautuminen ja opintorahan maksatukset kytkeytyvät yhteen. Opintorahan maksamisen edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut syyskuun 15. päivään mennessä läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Uudet opiskelijat
Uudet opiskelijat ilmoittautuvat koko lukuvuodeksi läsnäolevaksi ja maksavat koko vuoden ylioppilaskuntamaksun. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet toimitetaan heille hyväksymiskirjeen mukana.

1. Ilmoittautuminen läsnäolevaksi tapahtuu maksamalla pankkiin henkilökohtaisella viitenumerolla ylioppilaskuntamaksu koko vuodeksi 15.9. mennessä. Henkilökohtaisen viitenumeron saat heinä-elokuun vaihteessa postitettavan opintosuoritusotteen mukana tulevissa ilmoittautumisohjeissa (maksukuitissa). 15.9. jälkeen ilmoittautuva tai edellisenä vuonna ilmoittautumaton opiskelija ei voi käyttää enää henkilökohtaista viitettä, vaan maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun yliopiston tilille yleisellä viitteellä sekä uudelleenkirjaamismaksun ja käy ilmoittautumassa opiskelijapalveluissa. Opinto-oppaat ja tarran opiskelijakorttiin saa opiskelijapalveluista. Perustelluista syistä opiskelija voi ilmoittautua läsnäole-vaksi vain puoleksi lukuvuodeksi.

2. Ilmoittautuminen poissaolevaksi 15.9. mennessä tapahtuu sähköpostin välityksellä opiskelijapalvelut@jyu.fi tai soittamalla numeroihin 260 1075, 260 1074 tai 260 1073 tai käymällä opiskelijapalveluissa. Mikäli opiskelija haluaa jatkaa opintoja, hän voi muuttaa poissaoloilmoituksen läsnäolevaksi kesken lukukauden/lukuvuoden maksamalla ylioppilaskuntamaksun ja esittämällä kuitin opiskelijapalveluissa.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisaika on kolme vuotta ja ylemmän kaksi vuotta. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.

Katso lisätietoja opintoajan rajauksesta opiskelijapalveluiden sivuilta.

3. Opintojensa keskeyttämistä harkitsevan opiskelijan on otettava ensin yhteyttä työvoimaviranomaiseen, joka kertoo menettelytavat ja seuraamukset.