Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden perusopinnot pääaineopiskelijoille

Kaikki kasvatustieteiden tiedekunnan pääaineopiskelijat suorittavat tietyn määrän kasvatustieteiden perusopintoja. Tiedekunnan yhteistyönä järjestämät kasvatustieteiden perusopinnot koostuvat kolmesta kasvatustieteiden yhteisestä opintojaksosta (KTKP-alkuiset kurssit, 15 op) sekä oppiaineiden omista opintojaksoista (10 op). Suurin osa yhteisten opintojaksojen luennoista on tiedekunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille yhteisiä, ja luennoitsijat ovat kyseisten aihealueiden asiantuntijoita laitoksilta sekä muualta yliopistosta.

Kaikki tiedekunnan pääaineopiskelijat suorittavat kasvatustieteiden perusopinnot oman pääaineen ohjelman mukaisesti, ja jaksojen suoritustavat voivat poiketa toisistaan. Erityispedagogiikan pääaineopiskelijat suorittavat kasvatustieteiden perusopintoja tutkintovaatimuksiin kuuluvan määrän (20 op) heille osoitetuilla tavalla tiedekunnan muiden oppiaineiden opiskelijoiden mukana. Suoritustavat on ilmoitettu koulutusittain tiedekunnan opinto-oppaassa. Vaikka opintovaatimuksiin kuuluu vain 20 opintopisteen verran kasvatustieteen perusopintoja, suositellaan, että erityispedagogiikan opiskelijat suorittaisivat koko perusopintokokonaisuuden.
- Ohjeita täydentämiseen

Mahdolliset keskeneräiset, ennen 1.8.2005 aloitetut kasvatustieteiden perusopinnot suoritetaan loppuun seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Sivuaineopiskelijoiden kasvatustieteiden perusopintojen suorittamisesta kerrotaan omilla sivuilla.

Kasvatustieteiden perusopintokokonaisuudet tiedekunnan pääaineopiskelijoille

 

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN PÄÄAINEOPISKELIJAT SEKÄ AIKUISERITYISKASVATUKSEN JA ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUSTEN OPISKELIJAT  

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

Tiedekunnan yhteiset opintojaksot, 15 op

KTKP110 Kasvatustieteen filosofiset ja historialliset perusteet (5 op)

KTKP102 Kasvatustieteen psykologiset perusteet (5 op) 

KTKP103 Kasvatustieteen sosiologiset perusteet (5 op) 

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opintojaksot, 10 op

KASP010 Kasvatustieteellinen tutkimus I (5 op) 
KASP020 Kasvatusajattelu ja koulutuspolitiikka (5 op)

 

LUOKANOPETTAJAOPISKELIJAT JA ERITYISOPETTAJAOPISKELIJAT

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) (OKL)

Tiedekunnan yhteiset opintojaksot, 15 op

KTKP110 Kasvatustieteen filosofiset ja historialliset perusteet (5 op) (EP)
KTKP102 Kasvatustieteen psykologiset perusteet (5 op) (EP)
KTKP103 Kasvatustieteen sosiologiset perusteet (5 op) (EP)

Opettajankoulutuslaitoksen opintojaksot, 10 op
OKLP410 Kasvun ja oppimisen ohjaaminen (6 op) (EP-)
OKLP515 Opetusharjoittelu 1: itseymmärryksestä vuorovaikutukseen (4 op)

 

VARHAISKASVATUSTIETEEN PÄÄAINEOPISKELIJAT JA VARHAISERITYISOPETTAJAOPISKELIJAT

VARHAISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op)

Tiedekunnan yhteiset opintojaksot, 15 op

KTKP110 Kasvatustieteen filosofiset ja historialliset perusteet (5 op) (VEO)
KTKP102 Kasvatustieteen psykologiset perusteet (5 op) (VEO)
KTKP103 Kasvatustieteen sosiologiset perusteet (5 op) (VEO)

Varhaiskasvatustieteen opintojaksot, 10 op
VARP001 Johdatus varhaiskasvatustieteeseen ja -tutkimukseen (3 op)
VARP002 Kehitys, oppiminen ja oppimisen ohjaaminen varhaisvuosina (4 op) (VEO)
VARP003 Johdatus lapsuuden sosiologiaan (3 op)

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja tiedot perusopintojen suorittamisesta ovat tiedekunnan opinto-oppaassa ja laitosten www-sivuilla.