Kasvatustieteiden tiedekunta

Hakulomake ja henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lomakkeet ja ohjeistus

Hakuaika tohtoriopintoihin on kaksi kertaa vuodessa, päättyen keväisin 30.4. mennessä ja syksyisin 31.10. mennessä. Kevään 2012 hausta alkaen tohtoriopintoihin hakeudutaan vain alla olevan verkkolomakkeen välityksellä. Hakulomakkeeseen pyydetään liittämään tutkimussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma PDF -tiedostomuodossa. Verkkolomake tulee tallentaa tietokantaan ja tämän jälkeen myös tulostaa. Tulostettu lomake allekirjoitetaan ja lähetetään tiedekunnan palvelukeskukseen. Tulostetun lomakkeen mukaan tulee liittää tutkimussuunnitelman ja jatko-opintosuunnitelman lisäksi myös todistukset hakemuksessa esitetyistä opinnoista ja ansioista. Postitus ja käyntiosoitteet näet sivun alalaidasta.

Hakulomake kasvatustieteen tohtorin tai filosofian tohtorin (kasvatustiede) tutkintoon johtavaan jatko-opinto-oikeuteen:  Hakemus tieteelliseen jatkokoulutukseen.


Lomakkeet tohtoriopintosuunnitelman laatimiseksi

Tiedekunnan tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämistyöryhmä (KEHRY) käsittelee määräaikaan mennessä tulleet jatkokoulutushakemukset sekä tutkimus- ja opintosuunnitelmat. Hyväksyessään suunnitelmat tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämistyöryhmä vahvistaa tutkimustyölle ohjaajan/ohjaajat ja esittää dekaanille opiskeluoikeuden hyväksymistä.


Jatko-opiskelijaksi hakeneelle lähetetään kirjeitse tieto päätöksestä
.

Yhteystiedot

Yhteystiedot (Viveca)

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 35 (Viveca)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

fax. (014) 260 1601
email: etunimi.sukunimi@jyu.fi

Käyntiosoite:
Viveca, Rautpohjankatu 8

Laskutusosoite:
PL 7237
01051 LASKUT

Henkilöstö