Kasvatustieteiden tiedekunta

Linkit


Jyväskylän yliopiston tohtorikoulu

http://www.jyu.fi/opiskelu/tohtorikoulutus/

 

Jyväskylän yliopiston verkkosivujen apurahatiedotteet

http://www.jyu.fi/ajankohtaista/apurahat

 

Jyväskylän yliopiston kirjaston sivut "Tutkijalle ja opettajalle"

http://kirjasto.jyu.fi/tutkija-opettaja

 

Julkaisuyksikön palvelut väittelijöille

http://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu

 

Ohjeita väitöstilaisuuteen
http://www.jyu.fi/hallintokeskus/opiskelijoille/oppaat/vaitos


Tutkimustoiminnan eettiset suuntaviivat ja Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteet

http://www.jyu.fi/edu/tutkimus/tutkimusetiikkaa

 

Tieteentekijöiden liiton julkaisema Apurahatutkijan tietopaketti

 

Työ-ja elinkeinoministeriön ohje taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvan työvoimapoliittisiin edellytyksiin liittyvistä erityiskysymyksistä. Linkki Tieteentekijöiden sivuilta.