Kasvatustieteiden tiedekunta

Linkit

Opiskelutodistuksen tilauslomake

Jyyväskylän yliopiston tohtorikoulu

http://www.jyu.fi/opiskelu/tohtorikoulutus/

 

Aurora -rahoittajatietokanta 

Jyväskylän yliopiston kirjaston sivut "Tutkijalle ja opettajalle"

http://kirjasto.jyu.fi/tutkija-opettaja

 

Julkaisuyksikön palvelut väittelijöille

http://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu

 

Ohjeita väitöstilaisuuteen
http://www.jyu.fi/hallintokeskus/opiskelijoille/oppaat/vaitos

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)


Tutkimustoiminnan eettiset suuntaviivat ja Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteet

http://www.jyu.fi/edu/tutkimus/tutkimusetiikkaa

 Älä kopsaa! Miten kirjoittaa ja viitata oikein (Helsingin yliopiston sivuilta)

Tieteentekijöiden liiton julkaisema Apurahatutkijan tietopaketti