Kasvatustieteiden tiedekunta

Linkit


Jyväskylän yliopiston tohtorikoulu

http://www.jyu.fi/opiskelu/tohtorikoulutus/

 

Aurora -rahoittajatietokanta 

Jyväskylän yliopiston kirjaston sivut "Tutkijalle ja opettajalle"

http://kirjasto.jyu.fi/tutkija-opettaja

 

Julkaisuyksikön palvelut väittelijöille

http://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu

 

Ohjeita väitöstilaisuuteen
http://www.jyu.fi/hallintokeskus/opiskelijoille/oppaat/vaitos

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)


Tutkimustoiminnan eettiset suuntaviivat ja Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteet

http://www.jyu.fi/edu/tutkimus/tutkimusetiikkaa

 Älä kopsaa! Miten kirjoittaa ja viitata oikein (Helsingin yliopiston sivuilta)

Tieteentekijöiden liiton julkaisema Apurahatutkijan tietopaketti

 

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot (Viveca)

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 35 (Viveca)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

fax. (014) 260 1021
email: etunimi.sukunimi@jyu.fi

Käyntiosoite:
Viveca, Rautpohjankatu 8

 

Laskutusosoite:
PL 7237
01051 LASKUT

Henkilöstö