27.11.2018

OIVA - Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

Opintokokonaisuus 25 op

OIVA-hankkeeseen liittyen järjestetään kalenterivuonna 2019 osallistujille ilmainen opintokokonaisuus nimeltä "Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa".

Opintokokonaisuus on 25 opintopisteen laajuinen ja se toteutetaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Lähiopetusta on kerran kuussa pe (klo 14-18) + la (klo 9-15), lisäksi verkko-opetusta ja omaan työhön ja työyhteisöön liittyvää kehittämistyötä. Tavoitteena on luoda välineitä käsitellä oikeuksien ja osallisuuden teemoja lasten ja perheiden kanssa.

Mukaan valitaan maks. 60 tutkinto-opiskelijaa ja maks. 60 varhaiskasvatuksessa tai esi- ja alkuopetuksessa työskentelevää henkilöä. Opiskelu tapahtuu monialaisina tiimeinä, mikä mahdollistaa asiantuntijuuden ja näkökulmien jakamisen. 

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen on 20.-30.11.2018 ja opinnot alkavat tammikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan mukaan pääsystä viimeistään 10.12.2018. Lisätietoja voit kysyä Marleena Mustolalta, marleena.mustola@jyu.fi tai 040 805 4488.

 

*******************************************

OIVA – Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa (500 000 euroa) hankkeessa pilotoidaan Jyväskylän kaupungin toimijoiden ja eri sidosryhmien kanssa uusia toimintamalleja ja -tapoja lasten oikeuksien ja osallisuuden edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kasvatuksen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista lasten ja vanhempien osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sekä integroida nämä seikat osaksi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen moniammatillisia toimintaympäristöjä. Tavoitteena on luoda perusta demokraattiseksi kansalaiseksi kasvamiselle ja lasten oikeuksien toteutumiselle.

Hanketta johtaa varhaiskasvatustieteen professori Maarit Alasuutari ja koordinaattorina toimii yliopistotutkija Eija Sevón. Hankkeen toteuttajana on yliopiston monitieteinen lapsi- ja perhetutkimuksen keskus, jota koordinoi kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta.

Aika: 1.9.2018-31.8.2021
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: Eija Sevón, +358408053350, eija.sevon@jyu.fi