27.11.2018

Valintaperusteet

Vuonna 2019 opintokokonaisuuteen valitaan yhteensä 120 osallistujaa, joista 60 Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaa ja  60 varhaiskasvatuksessa tai esi- ja alkuopetuksessa työskentelevää henkilöä. Opintokokonaisuus toteutetaan vuonna 2019.

Muille kuin tutkinto-opiskelijoille opintokokonaisuus on täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutettavat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisäksi opintokokonaisuuteen valitaan yhteensä 60 Jyväskylän yliopiston opiskelijaa seuraavista kiintiöistä:

  1. 25 varhaiskasvatuksen opiskelijaa
  2. 20 erityispedagogiikan, luokanopettajakoulutuksen ja opinto-ohjausalan opiskelijaa
  3. 15 muuta opiskelijaa (esimerkiksi kasvatustieteen, liikuntakasvatuksen, sosiaalityön ja psykologian opiskelijaa sekä tohtorikoulutettavaa)

Kiintiöiden sisällä opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos tietty kiintiö ei tule täyteen, voidaan opiskelijoita ottaa vastaava määrä muista kiintiöistä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Haku opintoihin on 20.-30.11.2018.