23.03.2017

Kesäopetus 2017

Kasvatustieteiden tiedekunnassa tarjolla olevat opinnot kesällä 2017 Sekä pää- että sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojaksoja kasvatustieteiden tiedekunnan opintotarjonnasta kesän aikana.

Huomaathan, että elokuussa järjestettävät tentit ja muut opinnot kuuluvat lukuvuoden 2017-18 opintoihin. Eli sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi vähintään syyslukukaudelle 2017, mikäli aiot suorittaa opintoja tai palauttaa tehtäviä elokuussa. Opintosuoritusten arviointiaikaan (2 vkoa) ei lasketa jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta (1.7.-31.7.) eli heinäkuun aikana jätettyjen oppimistehtävien, tenttien tms. tarkastusaika alkaa vasta elokuun alusta. (ks. Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 16.3.2015; 48 §). Tulokset viedään opintorekisteriin viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamisesta. Opintosuoritukset kirjataan suorituspäivälle (oppimistehtävien palautuspäivä, tenttipäivä tms.). 

Opintotuesta saat ohjeet opintotuen hakemiseen kesäopinnoille: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opiskelijoille/how-to/kesaopintotuki

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleiset tentit:

pe 9.6.2017
ke 5.7.2017
pe 18.8.2017

Ilmoittautuminen Korpissa heinäkuun tenttiin 31.5. klo 16.15 mennessä, kesä- ja elokuun tentteihin normaali tentti-ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

ks. tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti

Kesän 2017 opinnot:

Muistathan myös muiden tiedekuntien, Kielikeskuksen, avoimen yliopiston ja työelämäpalveluiden järjestämät kurssit

esim. Monitieteinen työelämäprojekti (Opintojakso järjestetään 22.5.-31.8.)