09.08.2017

Rikosrekisteriotteen esittäminen opettajankoulutuksissa, syksy 2018

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleiden yliopistolain muutosten johdosta yliopiston tulee tarkastaa opiskelijan rikosrekisteriote, mikäli opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Tämä koskee seuraavia koulutuksia:

 • aineenopettajakoulutus
 • erityispedagogiikan koulutus
 • luokanopettajakoulutus
 • ohjausalan maisteriohjelma
 • varhaiserityisopetuksen koulutus
 • varhaiskasvatuksen koulutus
 • erilliset erityisopettajan opinnot
 • erilliset opettajan pedagogiset opinnot
 • erilliset opinto-ohjaajan opinnot
 • psykologian koulutus

Opiskelija tilaa rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskuksesta. Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua lomaketta tai sähköistä hakemusta. Tietoa pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon rikosrekisteriotetta tarvitaan (koulutukseen sisältyvä lasten parissa tehtävä harjoittelu). Ote on opiskelijalle maksuton. Huomaathan, että otteen saaminen saattaa kestää joitakin viikkoja eli ote kannattaa tilata hyvissä ajoin.

Hakemuslomake löytyy seuraavasta osoitteesta:http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/oikeusrekisterikeskus/lomakkeet.html 
(Huom! Ole tarkka, kun tilaat rikosrekisteriotetta. Valitse lomakkeista kohta: Rikosrekisteriotehakemus: opiskelijan lasten parissa tehtävä työharjoittelu. Muut otteet ovat maksullisia).

Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriote pyydetään nähtäväksi sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa. Jos opiskelija ei toimita rikosrekisteriotetta tarkistettavaksi, hän ei voi suorittaa alaikäisten parissa tehtäviä opintoja tai harjoittelua.  

Rikosrekisteriotteen tarkistamista varten on varattu seuraavat ajankohdat, jolloin opiskelijoiden tulee käydä näyttämässä ote. Ote on esitettävä ennen harjoittelun alkua.

Syksyllä 2018  voi käydä näyttämässä seuraavasti: 


Syksy 2018

 • ma 3.9.2018 klo 12.00-15.00 Ruusupuiston ala-aula
 • ti 18.9.2018 klo 12.00-16.00 Ruusupuiston ala-aula
 • ke 10.10.2018 klo 9.00-12.30 Ruusupuiston ala-aula