09.11.2018

Syvennä osaamistasi! OIVA - Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

OIVA – Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa hankkeessa pilotoidaan sidosryhmien kanssa uusia toimintamalleja ja -tapoja lasten oikeuksien ja osallisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on kehittää kasvatuksen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista lasten ja vanhempien osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sekä integroida nämä seikat osaksi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen moniammatillisia toimintaympäristöjä. 

OIVA - Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessaOIVA-hankkeeseen liittyen järjestetään kalenterivuonna 2019 opintokokonaisuus nimeltä "Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa".

Opintokokonaisuus on 25 opintopisteen laajuinen ja se toteutetaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Mukaan valitaan maks. 60 tutkinto-opiskelijaa ja maks. 60 varhaiskasvatuksessa tai esi- ja alkuopetuksessa työskentelevää henkilöä.

Opiskelu tapahtuu monialaisina tiimeinä, mikä mahdollistaa asiantuntijuuden ja näkökulmien jakamisen. Lähiopetusta on kerran kuussa pe (klo 14-18) + la (klo 9-15), lisäksi verkko-opetusta ja omaan työhön ja työyhteisöön liittyvää kehittämistyötä. 

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen on 20.-30.11.2018 ja opinnot alkavat tammikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan mukaan pääsystä viimeistään 10.12.2018.

Lisätietoja voit kysyä Marleena Mustolalta, marleena.mustola@jyu.fi tai 040 805 4488.

Tutustu tarkemmin: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/lapsi-ja-perhetutkimus/tutkimus-ja-hankkeet/oiva