01.08.2017

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö syvenee Jyväskylässä – Välijärvi yhteisprofessuuriin

tekijä: Plone-support — kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,

EduFutura Jyväskylä perustaa yhteisprofessuurin 1.8.2017 alkaen. 50 % tehtävään on kutsuttu professori Jouni Välijärvi, jonka osaamistaan saadaan vielä hienosti hyödynnettyä hänen jäätyään juuri eläkkeelle päätoimisesta työstään koulutuksen tutkimuslaitoksen johtajana. Professuuri on sijoitettu Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan ja sen rahoittavat kahdeksi vuodeksi eteenpäin oppilaitokset ja Keski-Suomen liitto yhdessä.  

 

Professori Jouni Välijärvi
Professori Jouni Välijärvi, kuvaaja Petteri Kivimäki

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyön konsepti. Oppilaitosyhteistyön perimmäisenä tavoitteena on oppimisen uudistaminen ja opiskelun laadun kehittäminen. Osaamiskeskittymä tähtää kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetuksi uuden oppimisen keskittymäksi ja oppimisen uudistajaksi.

Yhteisprofessuurin avulla kehitetään opiskelua, sujuvoitetaan eri koulutusasteiden välisiä siirtymiä ja edistetään alueen pedagogista osaamista. Sen avulla kyetään edistämään myös alueellista koulutuksen ennakointityötä vastaamaan paremmin Keski-Suomen tarpeita. Erityisesti kiinnitetään huomiota yrittäjyysvalmiuksien parantamiseen ja tutkimus- ja kehittämistyön tulosten nopeaan käytännöllistämiseen.   

Professori Välijärvi edustaa kansainvälistä huippua asiantuntijuudessaan eri koulutusasteiden opetuksen ja oppimisen alueilla, koulutuksen kansainvälisessä arvioinnissa ja opetuksen suunnittelussa. Hänen keskeisimmät tutkimushankkeet ovat PISA Kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma ja syrjäytymisen ehkäisy koulutuksessa (Suomen Akatemia). 

 

Lisätietoja:  

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Anu Tokila, anu.tokila(a)jao.fi, p. 040 341 5141  
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Hannu Ikonen, hannu.ikonen(a)jamk.fi, p. 040 528 3762  
Jyväskylän yliopisto: Jarkko Pirkkalainen, jarkko.pirkkalainen(a)jyu.fi, p. 040 737 3364