21.12.2018

Hae erillisiin erityisopettajan opintoihin 2.-18.1.19

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin (60 op) ns. erilliset erityisopettajan opinnot, haetaan 2.-18.1.19 sähköisesti Opintopolku- palvelussa.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Tästä erityispedagogiikan perusopinnoilla luetaan hyväksi 20 opintopistettä. Opinnot (40 op) toteutetaan monimuoto-opetuksena ja siten, että opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi lukuvuodessa.

Opinnoissa opiskelijalle annetaan valmius erityisopetuksen kohteina olevien oppilaiden ja oppilasryhmien opetukseen. Opintojen ammatillisena perustana ovat erityisluokanopettajan ja/tai erityisopettajan tehtävät.

Tarkempia tietoja opinnoista ja opiskelijavalinnasta löydät osoitteesta: https://www.jyu.fi/edupsy/laitokset/eri/opiskelu/eok